Nyckelord
Visa mer Nyckelord
Innehållsförteckning
 1. 1. Klinisk studie
  1. 1.1. Inkluderande/exkluderande
  2. 1.2. Anamnes
  3. 1.3. Kroppsundersökning
  4. 1.4. Poäng
  5. 1.5. Apparativ diagnostik
  6. 1.6. Laboratorium
  7. 1.7. Patologi och histologi
  8. 1.8. Upplysning/samtycke
  9. 1.9. Terapi
  10. 1.10. Operationsberättelse
  11. 1.11. Oönskad händelse
  12. 1.12. Uppföljning
 2. 2. Rutindokumentation
 3. 3. Register- och kohortstudier
 4. 4. Kvalitetssäkring
 5. 5. Datastandard
 6. 6. Frågeformulär för patienter
 7. 7. Medicinsk specialitet
Valda datamodeller

Du måste vara inloggad för att välja flera datamodeller, ladda ner dem eller analysera dem.

- 2018-04-21 - 1 Formulär, 14 Item-grupper, 133 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: Adverse Events, Concomitant Medication, Demographics, Disease Characteristics, Disposition, ECG, Laboratory, Laboratory Data, Medical History, Patient Reported Outcome, Substance Use, Surgery, Tumor Response, Vital Signs
- 2017-11-14 - 1 Formulär, 10 Item-grupper, 71 Dataelement, 2 Språk
Item-grupper: Physical Examination / Medical History taking, Signs and Symptoms of heart failure, Cardiovascular Diseases, Comorbidities, Current medication, Cardiovascular interventions, Implantation of a cardiac device, Hematology, ECG, Baseline visit
- 2015-05-21 - 1 Formulär, 10 Item-grupper, 150 Dataelement, 2 Språk
Item-grupper: Demographics, Medical History, Medical device, Diagnosis, Procedure, Findings, Laboratory Findings, Medication, Scores&Classifications, Patient Characteristics