ID

8886

Beskrivning

GOG-0241 Registration Form (R) Carboplatin and Paclitaxel or Oxaliplatin and Capecitabine, With or Without Bevacizumab, as First-Line Therapy in Treating Patients With Newly Diagnosed Stage II, Stage III, Stage IV, or Recurrent Stage I Epithelial Ovarian Cancer or Fallopian Tube Cancer Source Form: NCI FormBuilder: https://formbuilder.nci.nih.gov/FormBuilder/formDetailsAction.do?method=getFormDetails&formIdSeq=8D17F7CB-7296-90BC-E040-BB89AD435566

Länk

https://formbuilder.nci.nih.gov/FormBuilder/formDetailsAction.do?method=getFormDetails&formIdSeq=8D17F7CB-7296-90BC-E040-BB89AD435566

Nyckelord

  1. 2012-09-19 2012-09-19 -
  2. 2015-01-09 2015-01-09 - Martin Dugas
Uppladdad den

9 januari 2015

DOI

För en begäran logga in.

Licens

Creative Commons BY-NC 3.0 Legacy

Modellkommentarer :

Här kan du kommentera modellen. Med hjälp av pratbubblor i Item-grupperna och Item kan du lägga in specifika kommentarer.

Itemgroup-kommentar för :

Item-kommentar för :

Du måste vara inloggad för att kunna ladda ner formulär. Var vänlig logga in eller registrera dig utan kostnad.

Fallopian Tube Cancer NCT01081262 Registration - GOG-0241 Registration Form (R) - 3127136v1.0

No Instruction available.

  1. StudyEvent: GOG-0241 Registration Form (R)
    1. No Instruction available.
Header Module
Beskrivning

Header Module

Date form originally completed (m d y)
Beskrivning

Form Completion Date

Datatyp

date

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C19464
UMLS CUI-1
C1549507
NCI Thesaurus Property
C25250
NCI Thesaurus Property-2
C25604
NCI Thesaurus ValueDomain
C25164
NCI Thesaurus ValueDomain-2
C25367
Date form amended (m d y)
Beskrivning

Amendment date

Datatyp

date

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C19464
UMLS CUI-1
C0680532
NCI Thesaurus Property
C25250
UMLS CUI-2
C0011008
NCI Thesaurus Property-2
C25416
NCI Thesaurus ValueDomain
C25164
NCI Thesaurus ValueDomain-2
C25367
Person amending form, last name
Beskrivning

Person Amending Form

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25191
UMLS CUI-1
C0680532
NCI Thesaurus ObjectClass
C25190
UMLS CUI-2
C1547383
NCI Thesaurus Property
C25364
Patient Name, Last
Beskrivning

Last Name

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25191
UMLS CUI-1
C1301584
NCI Thesaurus ObjectClass
C16960
NCI Thesaurus Property
C25364
NCI Thesaurus Property-2
C25551
Patient Name, First
Beskrivning

First Name

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25191
UMLS CUI-1
C1443235
NCI Thesaurus ObjectClass
C16960
NCI Thesaurus Property
C25364
NCI Thesaurus Property-2
C25509
Patient Study ID
Beskrivning

Patient ID GOG

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25337
UMLS CUI-1
C2348585
NCI Thesaurus ObjectClass
C16960
UMLS CUI-2
C1512288
NCI Thesaurus Property
C25364
NCI Thesaurus Property-2
C25521
Person Completing Form, Last Name
Beskrivning

Person Completing Form Last Name

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C25190
UMLS CUI-1
C1550483
NCI Thesaurus ObjectClass-2
C25657
UMLS CUI-2
C1301584
NCI Thesaurus Property
C25364
NCI Thesaurus Property-2
C25551
NCI Thesaurus ValueDomain
C25191
Tracking Information
Beskrivning

Tracking Information

Institution name (affiliate)
Beskrivning

Institution Name

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25191
UMLS CUI-1
C1301943
NCI Thesaurus ObjectClass
C21541
NCI Thesaurus ValueDomain-2
C21541
NCI Thesaurus Property
C25364
Treating physician
Beskrivning

TreatingPhysicianName

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25191
UMLS 2011AA ValueDomain
C1547383
NCI Thesaurus Property
C25364
UMLS 2011AA Property
C0600091
NCI Thesaurus ObjectClass
C25741
UMLS 2011AA ObjectClass
C0031831
NCI Thesaurus ObjectClass-2
C25705
UMLS 2011AA ObjectClass-2
C1522326
Patient medical record number
Beskrivning

Medical Record Number

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25337
UMLS CUI-1
C1301894
NCI Thesaurus ObjectClass
C16960
NCI Thesaurus Property
C25261
NCI Thesaurus Property-2
C25198
Patient's Date of Birth (m d y)
Beskrivning

PersonBirthDate

Datatyp

date

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25164
UMLS 2011AA ValueDomain
C0011008
NCI Thesaurus ObjectClass
C25190
UMLS 2011AA ObjectClass
C0027361
NCI Thesaurus Property
C25155
UMLS 2011AA Property
C0005615
Patient Social Security Number
Beskrivning

Social Security Number

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25337
UMLS CUI-1
C1301821
NCI Thesaurus ObjectClass
C16960
NCI Thesaurus Property
C25686
Patient Zip Code (USA)
Beskrivning

AddressPostalCodeIdentifier

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C25407
UMLS 2011AA ObjectClass
C1442065
NCI Thesaurus Property
C25621
UMLS 2011AA Property
C1514254
NCI Thesaurus ValueDomain
C25364
UMLS 2011AA ValueDomain
C0600091
NCI Thesaurus ValueDomain-2
C25407
UMLS 2011AA ValueDomain-2
C1442065
NCI Thesaurus ValueDomain-3
C25621
UMLS 2011AA ValueDomain-3
C1514254
Country of Residence (if not USA)
Beskrivning

PersonAddressCountryName

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C25190
UMLS 2011AA ObjectClass
C0027361
NCI Thesaurus ValueDomain
C25464
UMLS 2011AA ValueDomain
C0454664
NCI Thesaurus Property
C25407
UMLS 2011AA Property
C1442065
NCI Thesaurus ValueDomain-2
C42614
UMLS 2011AA ValueDomain-2
C0027365
Demographic Information
Beskrivning

Demographic Information

Patient Race (mark all that apply)
Beskrivning

RaceCategoryText

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus Property
C25372
UMLS 2011AA Property
C0683312
NCI Thesaurus ValueDomain
C25372
UMLS 2011AA ValueDomain
C0683312
NCI Thesaurus ObjectClass
C17049
UMLS 2011AA ObjectClass
C0034510
Patient Ethnicity (check one)
Beskrivning

EthnicGroupCategoryText

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus Property
C25372
UMLS 2011AA Property
C0683312
NCI Thesaurus ValueDomain
C25372
UMLS 2011AA ValueDomain
C0683312
NCI Thesaurus ObjectClass
C16564
UMLS 2011AA ObjectClass
C0015031
Method of Payment
Beskrivning

PersonHealthcarePayerType

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25284
UMLS 2011AA ValueDomain
C0332307
NCI Thesaurus ObjectClass
C25190
UMLS 2011AA ObjectClass
C0027361
NCI Thesaurus Property
C70686
UMLS 2011AA Property
C2348942
NCI Thesaurus ValueDomain-2
C70686
UMLS 2011AA ValueDomain-2
C2348942
Patient Height (cm)
Beskrivning

Patient Height

Datatyp

float

Måttenheter
  • cm
Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25209
UMLS CUI-1
C0489786
NCI Thesaurus ObjectClass
C16960
NCI Thesaurus Property
C25347
cm
Patient weight (kg)
Beskrivning

Patient Weight

Datatyp

float

Måttenheter
  • Kg
Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25209
UMLS CUI-1
C0005910
NCI Thesaurus ObjectClass
C16960
NCI Thesaurus Property
C25208
Kg
Performance status (Zubrod)
Beskrivning

ECOG Performance Status

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25664
UMLS CUI-1
C1520224
NCI Thesaurus Property
C25367
NCI Thesaurus ValueDomain-2
C25491
NCI Thesaurus ObjectClass
C20641
Has the patient had any prior cancer diagnosed?
Beskrivning

PriorCancerDiagnosisInd-3

Datatyp

boolean

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C38148
UMLS 2011AA ValueDomain
C1512699
NCI Thesaurus ObjectClass
C9305
UMLS 2011AA ObjectClass
C0006826
NCI Thesaurus ObjectClass-2
C25629
UMLS 2011AA ObjectClass-2
C0332152
NCI Thesaurus Property
C15220
UMLS 2011AA Property
C0011900
Prior cancer type
Beskrivning

PriorCancerTypeText

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25704
UMLS 2011AA ValueDomain
C1527021
NCI Thesaurus ObjectClass
C9305
UMLS 2011AA ObjectClass
C0006826
NCI Thesaurus ObjectClass-2
C25629
UMLS 2011AA ObjectClass-2
C0332152
NCI Thesaurus Property
C25365
UMLS 2011AA Property
C0678257
Prior cancer diagnosis date (m d y)
Beskrivning

PriorCancerDiagnosisDate

Datatyp

date

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25164
UMLS 2011AA ValueDomain
C0011008
NCI Thesaurus ObjectClass
C9305
UMLS 2011AA ObjectClass
C0006826
NCI Thesaurus ObjectClass-2
C25629
UMLS 2011AA ObjectClass-2
C0332152
NCI Thesaurus Property
C15220
UMLS 2011AA Property
C0011900
Comments
Beskrivning

Comments

Brief clinical history
Beskrivning

PatientRelevantMedicalHistoryText

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25704
UMLS 2011AA ValueDomain
C1527021
NCI Thesaurus ObjectClass
C16960
UMLS 2011AA ObjectClass
C0030705
NCI Thesaurus Property
C18772
UMLS 2011AA Property
C0262926

Similar models

No Instruction available.

  1. StudyEvent: GOG-0241 Registration Form (R)
    1. No Instruction available.
Name
Typ
Description | Question | Decode (Coded Value)
Datatyp
Alias
Item Group
Header Module
Form Completion Date
Item
Date form originally completed (m d y)
date
C19464 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C1549507 (UMLS CUI-1)
C25250 (NCI Thesaurus Property)
C25604 (NCI Thesaurus Property-2)
C25164 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C25367 (NCI Thesaurus ValueDomain-2)
Amendment date
Item
Date form amended (m d y)
date
C19464 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0680532 (UMLS CUI-1)
C25250 (NCI Thesaurus Property)
C0011008 (UMLS CUI-2)
C25416 (NCI Thesaurus Property-2)
C25164 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C25367 (NCI Thesaurus ValueDomain-2)
Person Amending Form
Item
Person amending form, last name
text
C25191 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0680532 (UMLS CUI-1)
C25190 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C1547383 (UMLS CUI-2)
C25364 (NCI Thesaurus Property)
Last Name
Item
Patient Name, Last
text
C25191 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1301584 (UMLS CUI-1)
C16960 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C25364 (NCI Thesaurus Property)
C25551 (NCI Thesaurus Property-2)
First Name
Item
Patient Name, First
text
C25191 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1443235 (UMLS CUI-1)
C16960 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C25364 (NCI Thesaurus Property)
C25509 (NCI Thesaurus Property-2)
Patient ID GOG
Item
Patient Study ID
text
C25337 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C2348585 (UMLS CUI-1)
C16960 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C1512288 (UMLS CUI-2)
C25364 (NCI Thesaurus Property)
C25521 (NCI Thesaurus Property-2)
Person Completing Form Last Name
Item
Person Completing Form, Last Name
text
C25190 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C1550483 (UMLS CUI-1)
C25657 (NCI Thesaurus ObjectClass-2)
C1301584 (UMLS CUI-2)
C25364 (NCI Thesaurus Property)
C25551 (NCI Thesaurus Property-2)
C25191 (NCI Thesaurus ValueDomain)
Item Group
Tracking Information
Institution Name
Item
Institution name (affiliate)
text
C25191 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1301943 (UMLS CUI-1)
C21541 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C21541 (NCI Thesaurus ValueDomain-2)
C25364 (NCI Thesaurus Property)
TreatingPhysicianName
Item
Treating physician
text
C25191 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1547383 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C25364 (NCI Thesaurus Property)
C0600091 (UMLS 2011AA Property)
C25741 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0031831 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25705 (NCI Thesaurus ObjectClass-2)
C1522326 (UMLS 2011AA ObjectClass-2)
Medical Record Number
Item
Patient medical record number
text
C25337 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1301894 (UMLS CUI-1)
C16960 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C25261 (NCI Thesaurus Property)
C25198 (NCI Thesaurus Property-2)
PersonBirthDate
Item
Patient's Date of Birth (m d y)
date
C25164 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0011008 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C25190 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0027361 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25155 (NCI Thesaurus Property)
C0005615 (UMLS 2011AA Property)
Social Security Number
Item
Patient Social Security Number
text
C25337 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1301821 (UMLS CUI-1)
C16960 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C25686 (NCI Thesaurus Property)
AddressPostalCodeIdentifier
Item
Patient Zip Code (USA)
text
C25407 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C1442065 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25621 (NCI Thesaurus Property)
C1514254 (UMLS 2011AA Property)
C25364 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0600091 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C25407 (NCI Thesaurus ValueDomain-2)
C1442065 (UMLS 2011AA ValueDomain-2)
C25621 (NCI Thesaurus ValueDomain-3)
C1514254 (UMLS 2011AA ValueDomain-3)
PersonAddressCountryName
Item
Country of Residence (if not USA)
text
C25190 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0027361 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25464 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0454664 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C25407 (NCI Thesaurus Property)
C1442065 (UMLS 2011AA Property)
C42614 (NCI Thesaurus ValueDomain-2)
C0027365 (UMLS 2011AA ValueDomain-2)
Item Group
Demographic Information
Item
Patient Race (mark all that apply)
text
C25372 (NCI Thesaurus Property)
C0683312 (UMLS 2011AA Property)
C25372 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0683312 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C17049 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0034510 (UMLS 2011AA ObjectClass)
Code List
Patient Race (mark all that apply)
CL Item
A Person Having Origins In Any Of The Original Peoples Of North And South America (including Central America), And Who Maintains Tribal Affiliation Or Community Attachment. (American Indian or Alaska Native)
C41259 (NCI Thesaurus)
C1515945 (UMLS 2011AA)
CL Item
A Person Having Origins In Any Of The Original Peoples Of The Far East, Southeast Asia, Or The Indian Subcontinent Including, For Example, Cambodia, China, India, Japan, Korea, Malaysia, Pakistan, The Philippine Islands, Thailand, And Vietnam. (Asian)
C41260 (NCI Thesaurus)
C0078988 (UMLS 2011AA)
CL Item
A Person Having Origins In Any Of The Black Racial Groups Of Africa. Terms Such As "haitian" Or "negro" Can Be Used In Addition To "black Or African American." (Black or African American)
C16352 (NCI Thesaurus)
C0085756 (UMLS 2011AA)
CL Item
A Person Having Origins In Any Of The Original Peoples Of Hawaii, Guam, Samoa, Or Other Pacific Islands. (Native Hawaiian or other Pacific Islander)
C41219 (NCI Thesaurus)
C1513907 (UMLS 2011AA)
CL Item
Could Not Be Determined Or Unsure (Unknown)
C17998 (NCI Thesaurus)
C0439673 (UMLS 2011AA)
CL Item
A Person Having Origins In Any Of The Original Peoples Of Europe, The Middle East, Or North Africa. (White)
C41261 (NCI Thesaurus)
C0007457 (UMLS 2011AA)
Item
Patient Ethnicity (check one)
text
C25372 (NCI Thesaurus Property)
C0683312 (UMLS 2011AA Property)
C25372 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0683312 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C16564 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0015031 (UMLS 2011AA ObjectClass)
Code List
Patient Ethnicity (check one)
CL Item
A Person Of Mexican, Puerto Rican, Cuban, Central Or South American Or Other Spanish Culture Or Origin, Regardless Of Race. (Hispanic or Latino)
C17459 (NCI Thesaurus)
C0086409 (UMLS 2011AA)
CL Item
A Person Not Meeting The Definition For Hispanic Or Latino. (Not Hispanic or Latino)
C41222 (NCI Thesaurus)
C1518424 (UMLS 2011AA)
CL Item
Could Not Be Determined Or Unsure (Unknown)
C17998 (NCI Thesaurus)
C0439673 (UMLS 2011AA)
Item
Method of Payment
text
C25284 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0332307 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C25190 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0027361 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C70686 (NCI Thesaurus Property)
C2348942 (UMLS 2011AA Property)
C70686 (NCI Thesaurus ValueDomain-2)
C2348942 (UMLS 2011AA ValueDomain-2)
Code List
Method of Payment
CL Item
Private Insurance (Private Insurance)
C16745 (NCI Thesaurus)
C0021672 (UMLS 2011AA)
C54104 (NCI Thesaurus-3)
C0679727 (UMLS 2011AA-4)
CL Item
Medicare (Medicare)
C16665 (NCI Thesaurus)
C0018717 (UMLS 2011AA)
CL Item
Medicare And Private Insurance (Medicare and Private Insurance)
C16665 (NCI Thesaurus)
C0018717 (UMLS 2011AA)
C37912 (NCI Thesaurus-3)
C1515981 (UMLS 2011AA-4)
C16745 (NCI Thesaurus-5)
C0021672 (UMLS 2011AA-6)
C54104 (NCI Thesaurus-7)
C0679727 (UMLS 2011AA-8)
CL Item
Medicaid (Medicaid)
C68633 (NCI Thesaurus)
C0025071 (UMLS 2011AA)
CL Item
Medicare And Medicaid (Medicaid and Medicare)
C16665 (NCI Thesaurus)
C0018717 (UMLS 2011AA)
C37912 (NCI Thesaurus-3)
C1515981 (UMLS 2011AA-4)
C68633 (NCI Thesaurus-5)
C0025071 (UMLS 2011AA-6)
CL Item
Military Or Veterans Sponsored Insurance, Not Otherwise Specified (Military or Veterans Sponsored, NOS)
C19594 (NCI Thesaurus)
C1518425 (UMLS 2011AA)
C37998 (NCI Thesaurus-3)
C1518602 (UMLS 2011AA-4)
C16745 (NCI Thesaurus-5)
C0021672 (UMLS 2011AA-6)
C68638 (NCI Thesaurus-7)
C0026126 (UMLS 2011AA-8)
C48355 (NCI Thesaurus-9)
C1711305 (UMLS 2011AA-10)
C17239 (NCI Thesaurus-11)
C0041735 (UMLS 2011AA-12)
CL Item
Military Insurance (Military Sponsored (Including CHAMPUS & TriCare))
C16745 (NCI Thesaurus)
C0021672 (UMLS 2011AA)
C68638 (NCI Thesaurus-3)
C0026126 (UMLS 2011AA-4)
CL Item
Veterans Administration Sponsor Insurance (Veterans Sponsored)
C16745 (NCI Thesaurus)
C0021672 (UMLS 2011AA)
C48355 (NCI Thesaurus-3)
C1711305 (UMLS 2011AA-4)
C17239 (NCI Thesaurus-5)
C0041735 (UMLS 2011AA-6)
CL Item
Self Payment (Self-Pay (No Insurance))
C25200 (NCI Thesaurus)
C0036588 (UMLS 2011AA)
C25371 (NCI Thesaurus-3)
C0680264 (UMLS 2011AA-4)
CL Item
No Insurance (No Means of Payment (No Insurance))
C49487 (NCI Thesaurus)
C1298908 (UMLS 2011AA)
C16745 (NCI Thesaurus-3)
C0021672 (UMLS 2011AA-4)
CL Item
Unknown (Unknown)
C17998 (NCI Thesaurus)
C0439673 (UMLS 2011AA)
CL Item
Other (Other)
C17649 (NCI Thesaurus)
C0205394 (UMLS 2011AA)
Patient Height
Item
Patient Height (cm)
float
C25209 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0489786 (UMLS CUI-1)
C16960 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C25347 (NCI Thesaurus Property)
Patient Weight
Item
Patient weight (kg)
float
C25209 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0005910 (UMLS CUI-1)
C16960 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C25208 (NCI Thesaurus Property)
Item
Performance status (Zubrod)
text
C25664 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1520224 (UMLS CUI-1)
C25367 (NCI Thesaurus Property)
C25491 (NCI Thesaurus ValueDomain-2)
C20641 (NCI Thesaurus ObjectClass)
Code List
Performance status (Zubrod)
CL Item
Fully Active, Able To Carry On All Pre-disease Performance Without Restriction. (0)
CL Item
Restricted In Physically Strenuous Activity But Ambulatory And Able To Carry Out Work Of A Light Or Sedentary Nature, E.g., Light Housework, Office Work. (1)
CL Item
Ambulatory And Capable Of All Selfcare But Unable To Carry Out Any Work Activities. Up And About More Than 50% Of Waking Hours. (2)
CL Item
Capable Of Only Limited Selfcare, Confined To Bed Or Chair More Than 50% Of Waking Hours. (3)
CL Item
Completely Disabled. Cannot Carry On Any Selfcare. Totally Confined To Bed Or Chair. (4)
PriorCancerDiagnosisInd-3
Item
Has the patient had any prior cancer diagnosed?
boolean
C38148 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1512699 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C9305 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0006826 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25629 (NCI Thesaurus ObjectClass-2)
C0332152 (UMLS 2011AA ObjectClass-2)
C15220 (NCI Thesaurus Property)
C0011900 (UMLS 2011AA Property)
PriorCancerTypeText
Item
Prior cancer type
text
C25704 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1527021 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C9305 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0006826 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25629 (NCI Thesaurus ObjectClass-2)
C0332152 (UMLS 2011AA ObjectClass-2)
C25365 (NCI Thesaurus Property)
C0678257 (UMLS 2011AA Property)
PriorCancerDiagnosisDate
Item
Prior cancer diagnosis date (m d y)
date
C25164 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0011008 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C9305 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0006826 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25629 (NCI Thesaurus ObjectClass-2)
C0332152 (UMLS 2011AA ObjectClass-2)
C15220 (NCI Thesaurus Property)
C0011900 (UMLS 2011AA Property)
Item Group
Comments
PatientRelevantMedicalHistoryText
Item
Brief clinical history
text
C25704 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1527021 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C16960 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0030705 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C18772 (NCI Thesaurus Property)
C0262926 (UMLS 2011AA Property)

Använd detta formulär för feedback, frågor och förslag på förbättringar.

Fält markerade med * är obligatoriska.

Do you need help on how to use the search function? Please watch the corresponding tutorial video for more details and learn how to use the search function most efficiently.

Watch Tutorial