Description:

Part of Swedish National Quality Registry for Blood Cancer source: https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/blod-lymfom-myelom/lymfom-lymfkortelcancer/kvalitetsregister/ Leader of Registry: Karin Ekström Smedby, Karolinska Universitetssjukhuset Solna Chairman: Mats Jerkeman, Skånes universitetssjukhus, mats.jerkeman@skane.se This Registration form is valid from 2012-03-15. The form must be completed and submitted shortly after completion of the investigation to the Regional Cancer Center (Regionalt Cancercentrum).

Link:

https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/blod-lymfom-myelom/lymfom-lymfkortelcancer/kvalitetsregister/

Keywords:
Versions (2) ▾
  1. 10/31/18
  2. 3/15/21
Copyright Holder:
Regionala Cancercentrum i samverkan, cancercentrum.se
Uploaded on:

March 15, 2021

DOI:
No DOI assigned. To request one please log in.
License:
Creative Commons BY-NC 3.0
Model comments:

You can comment on the data model here. Via the speech bubbles at the itemgroups and items you can add comments to those specificially.

Itemgroup comments for:

Item comments for:

In order to download data models you must be logged in. Please log in or register for free.

Swedish National Quality Registry for Lymphoma (Nationellt kvalitetsregister för lymfom)

Registration form and cancer report (Anmälningsblankett och canceranmälan)

Administrativ
YYMMDD - xxxx
Diagnos
YYYY/MM/DD
YYYY/MM/DD
YYYY/MM/DD
YYYY/MM/DD
Metod för att ställa diagnos (bästa metod som använts)
YYYY
Morfologisk diagnos enl WHO
Två lymfomsubtyper samtidigt vid diagnos:
Primärbehandling
Aktiv tumörbehandling given
YYYY/MM/DD
Kurativt syftande behandling
Behandlad inom ramen för klinisk prövning
Om ja, vilken?
Stadium
Fullständig stadie-utredning utförd
PET utförd som led i stadieindelningen
Nodalt/extranodalt engagemang
Hodgkinlymfom, nodalt non-Hodgkin lymfom (Stadium enligt Ann Arbor)
För stadium I och II anges också om sjukdomen är belägen ovan eller nedom diafragma.
Primärt extranodalt non-Hodgkin lymfom (enl Musshoff)
E (Extension)
Engagerade extranodala lokaler
Vid övrig var god ange i klartext vilken lokal.
B-symtom
Om ja fyll i ett eller flera B-symtom. Viktminskning
Om ja, fyll i ett eller flera B-symptom Feber över 38 °C.
Om ja, fyll i ett eller flera B-symptom återkommande nattsvettningar
Bulkig sjukdom
Prognostiska faktorer
Performance status enl WHO
g/L
10^9/L
g/L
mm
10^9/L
µkat/L
µkat/L
ej utfört
mg/L
beta2-mikroglobulin
g/L
M-Komponent: IgG
M-Komponent: IgD
M-Komponent: IgE
M-Komponent: IgM
M-Komponent: IgA
M-Komponent: Endast lätta kedjor (avser endast lätta kedjor i serum)
Lätt kedja typ
Prov till biobank
Lymfkörtelstationer: Waldeyers ring
Lymfkörtelstationer: Cervikala höger (inkl. scl)
Lymfkörtelstationer: Cervikala vänster (inkl. scl)
Lymfkörtelstationer: Mediastinum
Lymfkörtelstationer: Thymus
Lymfkörtelstationer: Hilus höger
Lymfkörtelstationer: Hilus vänster
Lymfkörtelstationer: Infraclav höger
Lymfkörtelstationer: Infraclav vänster
Lymfkörtelstationer: Axill höger
Lymfkörtelstationer: Axill vänster
Lymfkörtelstationer: Epitrochlear höger
Lymfkörtelstationer: Epitrochlear vänster
Lymfkörtelstationer: Mjälte
Lymfkörtelstationer: Mesenteriella
Lymfkörtelstationer: Paraaortala
Lymfkörtelstationer: Iliacala höger
Lymfkörtelstationer: Iliacala vänster
Lymfkörtelstationer: Inguinala höger
Lymfkörtelstationer: Inguinala vänster
Lymfkörtelstationer: Popliteala vänster
Lymfkörtelstationer: Popliteala höger
Ingen fortsatt behandling/uppföljning