ID

25170

Beskrivning

CALGB 50901 Target Lesion Measurement Form Ofatumumab in Treating Patients With Previously Untreated Stage II, Stage III, or Stage IV Follicular Non-Hodgkin Lymphoma Source Form: NCI FormBuilder: https://formbuilder.nci.nih.gov/FormBuilder/formDetailsAction.do?method=getFormDetails&formIdSeq=9F2C54DC-416D-E9CB-E040-BB89AD432127

Länk

https://formbuilder.nci.nih.gov/FormBuilder/formDetailsAction.do?method=getFormDetails&formIdSeq=9F2C54DC-416D-E9CB-E040-BB89AD432127

Nyckelord

  1. 2012-09-19 2012-09-19 -
  2. 2017-08-28 2017-08-28 -
Uppladdad den

28 augusti 2017

DOI

För en begäran logga in.

Licens

Creative Commons BY-NC 3.0 Legacy

Modellkommentarer :

Här kan du kommentera modellen. Med hjälp av pratbubblor i Item-grupperna och Item kan du lägga in specifika kommentarer.

Itemgroup-kommentar för :

Item-kommentar för :

Du måste vara inloggad för att kunna ladda ner formulär. Var vänlig logga in eller registrera dig utan kostnad.

CALGB 50901 Target Lesion Measurement Form

No Instruction available.

  1. StudyEvent: CALGB 50901 Target Lesion Measurement Form
    1. No Instruction available.
Target Lesion Measurement
Beskrivning

Target Lesion Measurement

Alias
UMLS CUI-1
C0475440
UMLS CUI-2
C0221198
UMLS CUI-3
C0242485
UMLS CUI-4
C0024301
Assessment Date
Beskrivning

Lesion Assessment Date

Datatyp

date

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25164
NCI Thesaurus ObjectClass
C3824
NCI Thesaurus Property
C20989
NCI Thesaurus ValueDomain-2
C25367
UMLS CUI [1,1]
C0221198
UMLS CUI [1,2]
C0220825
UMLS CUI [1,3]
C0011008
Lesion Number
Beskrivning

Lesion Site Number

Datatyp

float

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25337
NCI Thesaurus ObjectClass
C3824
NCI Thesaurus Property
C25341
UMLS CUI [1,1]
C0221198
UMLS CUI [1,2]
C1515974
UMLS CUI [1,3]
C0237753
Site of Lesion
Beskrivning

Lesion Site, Primary

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C13717
NCI Thesaurus ObjectClass
C3824
NCI Thesaurus Property
C25341
UMLS CUI-1
C0449695
Method of Evaluation
Beskrivning

Evaluation method

Datatyp

integer

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25284
NCI Thesaurus ObjectClass
C20989
NCI Thesaurus Property
C16847
UMLS CUI [1]
C2911685
Greatest Perpendicular Measurements
Beskrivning

LymphomaLesionLongestDimensionMeasurement (cm x cm)

Datatyp

float

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C3824
NCI Thesaurus ObjectClass-2
C3208
NCI Thesaurus Property
C25558
NCI Thesaurus Property-2
C25483
NCI Thesaurus ValueDomain
C25209
UMLS CUI [1,1]
C0242485
UMLS CUI [1,2]
C1295725
UMLS CUI [2]
C0475440
Greatest Perpendicular Measurements
Beskrivning

LymphomaLesionLongestDimensionPerpendicularMeasurement (cm x cm)

Datatyp

float

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C3824
NCI Thesaurus ObjectClass-2
C3208
NCI Thesaurus Property
C25558
NCI Thesaurus Property-2
C25483
NCI Thesaurus ValueDomain
C25209
NCI Thesaurus ValueDomain-2
C54649
UMLS CUI [1,1]
C0242485
UMLS CUI [1,2]
C1295725
UMLS CUI [2]
C0475440
Product of Measurements
Beskrivning

LymphomaLesionLongestDimensionProductMeasurement (cm^2)

Datatyp

float

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C3824
NCI Thesaurus ObjectClass-2
C3208
NCI Thesaurus Property
C25558
NCI Thesaurus Property-2
C25483
NCI Thesaurus ValueDomain
C25209
NCI Thesaurus ValueDomain-2
C40352
UMLS CUI [1]
C0475440
Sum of Products of Greatest Diameters
Beskrivning

SumLesionDiameterProductMeasurement (SPD)

Datatyp

float

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C3824
NCI Thesaurus ObjectClass-2
C25697
NCI Thesaurus Property
C25285
NCI Thesaurus ValueDomain
C25209
NCI Thesaurus ValueDomain-2
C40352
UMLS CUI [1]
C0475440

Similar models

No Instruction available.

  1. StudyEvent: CALGB 50901 Target Lesion Measurement Form
    1. No Instruction available.
Name
Typ
Description | Question | Decode (Coded Value)
Datatyp
Alias
Item Group
Target Lesion Measurement
C0475440 (UMLS CUI-1)
C0221198 (UMLS CUI-2)
C0242485 (UMLS CUI-3)
C0024301 (UMLS CUI-4)
Lesion Assessment Date
Item
Assessment Date
date
C25164 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C3824 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C20989 (NCI Thesaurus Property)
C25367 (NCI Thesaurus ValueDomain-2)
C0221198 (UMLS CUI [1,1])
C0220825 (UMLS CUI [1,2])
C0011008 (UMLS CUI [1,3])
Lesion Site Number
Item
Lesion Number
float
C25337 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C3824 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C25341 (NCI Thesaurus Property)
C0221198 (UMLS CUI [1,1])
C1515974 (UMLS CUI [1,2])
C0237753 (UMLS CUI [1,3])
Lesion Site, Primary
Item
Site of Lesion
text
C13717 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C3824 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C25341 (NCI Thesaurus Property)
C0449695 (UMLS CUI-1)
Item
Method of Evaluation
integer
C25284 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C20989 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C16847 (NCI Thesaurus Property)
C2911685 (UMLS CUI [1])
Code List
Method of Evaluation
CL Item
Ct Scan (1)
CL Item
Mri Scan (2)
CL Item
Physical Exam (3)
Greatest Perpendicular Measurements
Item
Greatest Perpendicular Measurements
float
C3824 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C3208 (NCI Thesaurus ObjectClass-2)
C25558 (NCI Thesaurus Property)
C25483 (NCI Thesaurus Property-2)
C25209 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0242485 (UMLS CUI [1,1])
C1295725 (UMLS CUI [1,2])
C0475440 (UMLS CUI [2])
Greatest Perpendicular Measurements
Item
Greatest Perpendicular Measurements
float
C3824 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C3208 (NCI Thesaurus ObjectClass-2)
C25558 (NCI Thesaurus Property)
C25483 (NCI Thesaurus Property-2)
C25209 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C54649 (NCI Thesaurus ValueDomain-2)
C0242485 (UMLS CUI [1,1])
C1295725 (UMLS CUI [1,2])
C0475440 (UMLS CUI [2])
Product of Measurements
Item
Product of Measurements
float
C3824 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C3208 (NCI Thesaurus ObjectClass-2)
C25558 (NCI Thesaurus Property)
C25483 (NCI Thesaurus Property-2)
C25209 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C40352 (NCI Thesaurus ValueDomain-2)
C0475440 (UMLS CUI [1])
Sum of Products of Greatest Diameters
Item
Sum of Products of Greatest Diameters
float
C3824 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C25697 (NCI Thesaurus ObjectClass-2)
C25285 (NCI Thesaurus Property)
C25209 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C40352 (NCI Thesaurus ValueDomain-2)
C0475440 (UMLS CUI [1])

Använd detta formulär för feedback, frågor och förslag på förbättringar.

Fält markerade med * är obligatoriska.

Do you need help on how to use the search function? Please watch the corresponding tutorial video for more details and learn how to use the search function most efficiently.

Watch Tutorial