ID

10632

Beskrivning

CALGB: 49808 RESPONSE/PROGRESSION FORM NCT00016276 Combination Chemotherapy, Surgery, and Radiation Therapy With or Without Dexrazoxane and Trastuzumab in Treating Women With Stage III or Stage IV Breast Cancer Source Form: NCI FormBuilder: https://formbuilder.nci.nih.gov/FormBuilder/formDetailsAction.do?method=getFormDetails&formIdSeq=9E35395C-867B-227A-E034-080020C9C0E0

Länk

https://formbuilder.nci.nih.gov/FormBuilder/formDetailsAction.do?method=getFormDetails&formIdSeq=9E35395C-867B-227A-E034-080020C9C0E0

Nyckelord

  1. 2012-08-26 2012-08-26 -
  2. 2015-05-22 2015-05-22 -
  3. 2015-06-03 2015-06-03 -
Uppladdad den

3 juni 2015

DOI

För en begäran logga in.

Licens

Creative Commons BY-NC 3.0 Legacy

Modellkommentarer :

Här kan du kommentera modellen. Med hjälp av pratbubblor i Item-grupperna och Item kan du lägga in specifika kommentarer.

Itemgroup-kommentar för :

Item-kommentar för :

Du måste vara inloggad för att kunna ladda ner formulär. Var vänlig logga in eller registrera dig utan kostnad.

CALGB: 49808 RESPONSE/PROGRESSION FORM NCT00016276

No Instruction available.

  1. StudyEvent: CALGB: 49808 RESPONSE/PROGRESSION FORM
    1. No Instruction available.
CALGB clinical trial administrative data
Beskrivning

CALGB clinical trial administrative data

CALGB Form
Beskrivning

CALGBForm

Datatyp

text

CALGB Study No
Beskrivning

CALGBProtocolNumber

Datatyp

text

CALGB Patient ID
Beskrivning

CALGBPatientID

Datatyp

text

From
Beskrivning

From

Datatyp

text

To (Date of last contact or death)
Beskrivning

To

Datatyp

text

Amended data?
Beskrivning

AmendedDataInd

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C25474
UMLS 2011AA ObjectClass
C1511726
NCI Thesaurus Property
C25416
UMLS 2011AA Property
C1691222
Patient clinical trial data
Beskrivning

Patient clinical trial data

Patient's Name
Beskrivning

Patient'sName

Datatyp

text

Participating Group
Beskrivning

ParticipatingGroup

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C17005
UMLS 2011AA ObjectClass
C1257890
NCI Thesaurus Property
C25364
UMLS 2011AA Property
C0600091
Patient Hospital Number
Beskrivning

PatientHospitalNumber

Datatyp

text

Participating Group Protocol No.
Beskrivning

ParticipatingGroupProtocolNo.

Datatyp

text

Main Member Institution/Adjunct
Beskrivning

MainMemberInstitution/Adjunct

Datatyp

text

Participating Group Patient No.
Beskrivning

ParticipatingGroupPatientNo.

Datatyp

text

Response Assessment (clinical/radiographic)
Beskrivning

Response Assessment (clinical/radiographic)

Has the patient achieved a response (not previously reported)?
Beskrivning

Hasthepatientachievedaresponse(notpreviouslyreported)?

Datatyp

text

Date overall partial response first documented
Beskrivning

Dateoverallpartialresponsefirstdocumented

Datatyp

text

Date overall complete response first documented
Beskrivning

Dateoverallcompleteresponsefirstdocumented

Datatyp

text

Has the patient been diagnosed with a new progression during this reporting period (not previously reported)?
Beskrivning

Hasthepatientbeendiagnosedwithanewprogressionduringthisreportingperiod(notpreviouslyreported)?

Datatyp

text

Date response/stable disease last documented (IF NO:)
Beskrivning

Dateresponse/stablediseaselastdocumented

Datatyp

text

Has the patient been diagnosed with a new local-regional recurrence since submission of the last follow-up form? (IF YES:)
Beskrivning

Hasthepatientbeendiagnosedwithanewlocal-regionalrecurrencesincesubmissionofthelastfollow-upform?

Datatyp

text

Date of new Local-Regional Recurrence
Beskrivning

DateofnewLocal-RegionalRecurrence

Datatyp

text

Site(s) of First Local-Regional Recurrence (mark all that apply with an X)
Beskrivning

Site(s)ofFirstLocal-RegionalRecurrence

Datatyp

text

How was this recurrence information obtained?
Beskrivning

Howwasthisrecurrenceinformationobtained?

Datatyp

text

Has the patient been diagnosed with a first distant progression since submission of the last follow-up form? (IF YES, continued)
Beskrivning

Hasthepatientbeendiagnosedwithafirstdistantprogressionsincesubmissionofthelastfollow-upform?

Datatyp

text

Date of First Distant Progression
Beskrivning

ProgressionDate,FirstDistant

Datatyp

date

Site(s) of First Distant Progression
Beskrivning

Site(s)ofFirstDistantProgression

Datatyp

text

How was this progression information obtained?
Beskrivning

Howwasthisprogressioninformationobtained?

Datatyp

text

Comments
Beskrivning

Comments

Comments
Beskrivning

Comments

Datatyp

text

Similar models

No Instruction available.

  1. StudyEvent: CALGB: 49808 RESPONSE/PROGRESSION FORM
    1. No Instruction available.
Name
Typ
Description | Question | Decode (Coded Value)
Datatyp
Alias
Item Group
CALGB clinical trial administrative data
CALGBForm
Item
CALGB Form
text
CALGBProtocolNumber
Item
CALGB Study No
text
CALGBPatientID
Item
CALGB Patient ID
text
From
Item
From
text
To
Item
To (Date of last contact or death)
text
Item
Amended data?
text
C25474 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C1511726 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25416 (NCI Thesaurus Property)
C1691222 (UMLS 2011AA Property)
Code List
Amended data?
CL Item
Yes (Yes)
C49488 (NCI Thesaurus)
C1705108 (UMLS 2011AA)
Item Group
Patient clinical trial data
Patient'sName
Item
Patient's Name
text
ParticipatingGroup
Item
Participating Group
text
C17005 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C1257890 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25364 (NCI Thesaurus Property)
C0600091 (UMLS 2011AA Property)
PatientHospitalNumber
Item
Patient Hospital Number
text
ParticipatingGroupProtocolNo.
Item
Participating Group Protocol No.
text
MainMemberInstitution/Adjunct
Item
Main Member Institution/Adjunct
text
ParticipatingGroupPatientNo.
Item
Participating Group Patient No.
text
Item Group
Response Assessment (clinical/radiographic)
Item
Has the patient achieved a response (not previously reported)?
text
Code List
Has the patient achieved a response (not previously reported)?
CL Item
No (No)
C49487 (NCI Thesaurus)
C1298908 (UMLS 2011AA)
CL Item
Yes (Yes)
C49488 (NCI Thesaurus)
C1705108 (UMLS 2011AA)
Dateoverallpartialresponsefirstdocumented
Item
Date overall partial response first documented
text
Dateoverallcompleteresponsefirstdocumented
Item
Date overall complete response first documented
text
Item
Has the patient been diagnosed with a new progression during this reporting period (not previously reported)?
text
Code List
Has the patient been diagnosed with a new progression during this reporting period (not previously reported)?
CL Item
No (No)
C49487 (NCI Thesaurus)
C1298908 (UMLS 2011AA)
CL Item
Yes (Yes)
C49488 (NCI Thesaurus)
C1705108 (UMLS 2011AA)
Dateresponse/stablediseaselastdocumented
Item
Date response/stable disease last documented (IF NO:)
text
Item
Has the patient been diagnosed with a new local-regional recurrence since submission of the last follow-up form? (IF YES:)
text
Code List
Has the patient been diagnosed with a new local-regional recurrence since submission of the last follow-up form? (IF YES:)
CL Item
No (No)
C49487 (NCI Thesaurus)
C1298908 (UMLS 2011AA)
CL Item
Yes (Yes)
C49488 (NCI Thesaurus)
C1705108 (UMLS 2011AA)
DateofnewLocal-RegionalRecurrence
Item
Date of new Local-Regional Recurrence
text
Item
Site(s) of First Local-Regional Recurrence (mark all that apply with an X)
text
Code List
Site(s) of First Local-Regional Recurrence (mark all that apply with an X)
CL Item
Ipsilateral Breast (Ipsilateral breast)
CL Item
Chest Wall (Chest wall)
CL035093 (NCI Metathesaurus)
C62484 (NCI Thesaurus)
C0205076 (UMLS 2011AA)
CL Item
Axillary Nodes (Axillary nodes)
CL Item
Internal Mammary (Internal mammary)
CL Item
Supraclavicular Nodes (Supraclavicular nodes)
CL Item
Axilla (Axilla)
C12674 (NCI Thesaurus)
C0004454 (UMLS 2011AA)
CL Item
Infraclavicular Nodes (Infraclavicular nodes)
Item
How was this recurrence information obtained?
text
Code List
How was this recurrence information obtained?
CL Item
Documented Clinical Assessment (Documented clinical assessment)
CL Item
Patient Self Report Only (Patient self report only)
Item
Has the patient been diagnosed with a first distant progression since submission of the last follow-up form? (IF YES, continued)
text
Code List
Has the patient been diagnosed with a first distant progression since submission of the last follow-up form? (IF YES, continued)
CL Item
No (No)
C49487 (NCI Thesaurus)
C1298908 (UMLS 2011AA)
CL Item
Yes (Yes)
C49488 (NCI Thesaurus)
C1705108 (UMLS 2011AA)
ProgressionDate,FirstDistant
Item
Date of First Distant Progression
date
Site(s)ofFirstDistantProgression
Item
Site(s) of First Distant Progression
text
Item
How was this progression information obtained?
text
Code List
How was this progression information obtained?
CL Item
Documented Clinical Assessment (Documented clinical assessment)
CL Item
Patient Self Report Only (Patient self report only)
Item Group
Comments
Comments
Item
Comments
text

Använd detta formulär för feedback, frågor och förslag på förbättringar.

Fält markerade med * är obligatoriska.

Do you need help on how to use the search function? Please watch the corresponding tutorial video for more details and learn how to use the search function most efficiently.

Watch Tutorial