Registreer u gratis om de mogelijkheid te krijgen om datamodellen aan te maken, te bewerken, te becommentariëren en te downloaden. U heeft dan bovendien toegang tot het externe ODMEdit-tool.

Gebruik voor feedback en vragen over het portaal a.u.b. de Helppagina en de Contactformulier aan de rechter zijkant.

Certificaatsaanmelding

Met een gebruikerscertificaat kunt u zich met een klik in het MDM-portaal aanmelden, u heeft daarvoor een actief account in het MDM-portaal en een geldig gebruikerscertificaat nodig.br />De gebruikers-ID in het MDM-portaal en het e-mailadres van het certificaat moeten met elkaar in overeenstemming zijn.<br />Het certificaat moet door de DFN-vereniging gesigneerd zijn, dit is gewoonlijk het geval, wanneer u aan een hogeschool / universiteit of een Duitse onderzoeksinstelling werkzaam bent.

Wij wijzen u erop dat pas na het sluiten van de browser opnieuw inloggen zonder certificaatsopvraag verhinderd wordt.

Mocht u een gebruikerscertificaat van een andere organisatie gebruiken, gebruikt u dat dan a.u.b. Contactformulier.

Gebruik dit formulier voor feedback, vragen en verbeteringsvoorstellen.

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Do you need help on how to use the search function? Please watch the corresponding tutorial video for more details and learn how to use the search function most efficiently.

Watch Tutorial