ID

6579

Beskrivning

Z1041: End of Intervention Period Form Combination Chemotherapy and Paclitaxel Plus Trastuzumab in Treating Women With Palpable Breast Cancer That Can Be Removed by Surgery Source Form: NCI FormBuilder: https://formbuilder.nci.nih.gov/FormBuilder/formDetailsAction.do?method=getFormDetails&formIdSeq=211D4CFE-8742-4C95-E044-0003BA3F9857

Länk

https://formbuilder.nci.nih.gov/FormBuilder/formDetailsAction.do?method=getFormDetails&formIdSeq=211D4CFE-8742-4C95-E044-0003BA3F9857

Nyckelord

  1. 2012-08-26 2012-08-26 -
  2. 2015-01-08 2015-01-08 - Martin Dugas
Uppladdad den

8 januari 2015

DOI

För en begäran logga in.

Licens

Creative Commons BY-NC 3.0 Legacy

Modellkommentarer :

Här kan du kommentera modellen. Med hjälp av pratbubblor i Item-grupperna och Item kan du lägga in specifika kommentarer.

Itemgroup-kommentar för :

Item-kommentar för :

Du måste vara inloggad för att kunna ladda ner formulär. Var vänlig logga in eller registrera dig utan kostnad.

Breast Cancer NCT00513292 Treatment - Z1041: End of Intervention Period Form - 2533589v1.0

No Instruction available.

  1. StudyEvent: Z1041: End of Intervention Period Form
    1. No Instruction available.
Header Module
Beskrivning

Header Module

Visit
Beskrivning

AmericanCollegeofSurgeonsOncologyGroupVisitPeriodAmericanCollegeofSurgeonsOncologyGroupVisitPeriodType

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25284
UMLS 2011AA ValueDomain
C0332307
NCI Thesaurus Property
C25616
UMLS 2011AA Property
C1948053
NCI Thesaurus ObjectClass
C19712
UMLS 2011AA ObjectClass
C1515944
NCI Thesaurus ObjectClass-2
C25716
UMLS 2011AA ObjectClass-2
C0545082
Date
Beskrivning

PatientNotScheduleVisitDate

Datatyp

date

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C16960
UMLS 2011AA ObjectClass
C0030705
NCI Thesaurus Property
C25594
UMLS 2011AA Property
C1518422
NCI Thesaurus Property-2
C25211
UMLS 2011AA Property-2
C0086960
NCI Thesaurus Property-3
C25716
UMLS 2011AA Property-3
C0545082
NCI Thesaurus ValueDomain
C25164
UMLS 2011AA ValueDomain
C0011008
Patient ID (Patient ID issued during registration or previously issued Patient ID.)
Beskrivning

Patient Study ID

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25337
UMLS CUI-1
C2348585
NCI Thesaurus ObjectClass
C16960
NCI Thesaurus Property
C25462
NCI Thesaurus Property-2
C25364
Patient Initials (F M L)
Beskrivning

Patient Initials

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25191
UMLS CUI-1
C2986440
NCI Thesaurus ObjectClass
C16960
NCI Thesaurus Property
C25536
Institution No.
Beskrivning

Institution Number

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25337
UMLS CUI-1
C1301943
NCI Thesaurus ObjectClass
C21541
UMLS CUI-2
C0805701
NCI Thesaurus Property
C25364
Institution Name
Beskrivning

Institution Name

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25191
UMLS CUI-1
C1301943
NCI Thesaurus ObjectClass
C21541
NCI Thesaurus ValueDomain-2
C21541
NCI Thesaurus Property
C25364
Header
Beskrivning

Header

Reason Treatment Ended (Mark "X" in only one box)
Beskrivning

Off Treatment Reason

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25638
UMLS CUI-1
C1518544
NCI Thesaurus ObjectClass
C25601
UMLS CUI-2
C0566251
NCI Thesaurus Property
C25365
Other, specify
Beskrivning

Off Treatment Reason, specify

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25685
UMLS CUI-1
C1518544
NCI Thesaurus ObjectClass
C25601
UMLS CUI-2
C0566251
NCI Thesaurus Property
C25365
UMLS CUI-3
C1521902
If death, mark type
Beskrivning

PatientHeartDiseasesandDisordersDeathType

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C16960
UMLS 2011AA ObjectClass
C0030705
NCI Thesaurus Property
C28554
UMLS 2011AA Property
C0011065
NCI Thesaurus Property-2
C12727
UMLS 2011AA Property-2
C0018787
NCI Thesaurus Property-3
C2991
UMLS 2011AA Property-3
C0012634
NCI Thesaurus ValueDomain
C25284
UMLS 2011AA ValueDomain
C0332307
Other specify
Beskrivning

DeathProtocolTreatmentRelatedSpecify

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25685
UMLS 2011AA ValueDomain
C1521902
NCI Thesaurus Property
C25320
UMLS 2011AA Property
C1507394
NCI Thesaurus ObjectClass
C28554
UMLS 2011AA ObjectClass
C0011065
NCI Thesaurus Property-2
C15368
Treatment End Date (Intervention)
Beskrivning

Treatment End Date

Datatyp

date

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25164
UMLS CUI-1
C1531784
NCI Thesaurus ObjectClass
C15368
NCI Thesaurus Property
C25275
NCI Thesaurus Property-2
C25496
Footer Module
Beskrivning

Footer Module

Completed by
Beskrivning

Person Completing Form

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25191
UMLS CUI-1
C1550483
NCI Thesaurus ObjectClass
C25657
NCI Thesaurus Property
C25364
Date Form Completed
Beskrivning

Date Form Completed

Datatyp

date

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25164
UMLS CUI-1
C1115437
NCI Thesaurus ObjectClass
C40988
NCI Thesaurus Property
C25250
NCI Thesaurus ValueDomain-2
C25367

Similar models

No Instruction available.

  1. StudyEvent: Z1041: End of Intervention Period Form
    1. No Instruction available.
Name
Typ
Description | Question | Decode (Coded Value)
Datatyp
Alias
Item Group
Header Module
Item
Visit
text
C25284 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0332307 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C25616 (NCI Thesaurus Property)
C1948053 (UMLS 2011AA Property)
C19712 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C1515944 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25716 (NCI Thesaurus ObjectClass-2)
C0545082 (UMLS 2011AA ObjectClass-2)
Code List
Visit
CL Item
Surgery (Surgery)
CL Item
Unscheduled (Unscheduled)
PatientNotScheduleVisitDate
Item
Date
date
C16960 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0030705 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25594 (NCI Thesaurus Property)
C1518422 (UMLS 2011AA Property)
C25211 (NCI Thesaurus Property-2)
C0086960 (UMLS 2011AA Property-2)
C25716 (NCI Thesaurus Property-3)
C0545082 (UMLS 2011AA Property-3)
C25164 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0011008 (UMLS 2011AA ValueDomain)
Patient Study ID
Item
Patient ID (Patient ID issued during registration or previously issued Patient ID.)
text
C25337 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C2348585 (UMLS CUI-1)
C16960 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C25462 (NCI Thesaurus Property)
C25364 (NCI Thesaurus Property-2)
Patient Initials
Item
Patient Initials (F M L)
text
C25191 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C2986440 (UMLS CUI-1)
C16960 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C25536 (NCI Thesaurus Property)
Institution Number
Item
Institution No.
text
C25337 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1301943 (UMLS CUI-1)
C21541 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0805701 (UMLS CUI-2)
C25364 (NCI Thesaurus Property)
Institution Name
Item
Institution Name
text
C25191 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1301943 (UMLS CUI-1)
C21541 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C21541 (NCI Thesaurus ValueDomain-2)
C25364 (NCI Thesaurus Property)
Item Group
Header
Item
Reason Treatment Ended (Mark "X" in only one box)
text
C25638 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1518544 (UMLS CUI-1)
C25601 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0566251 (UMLS CUI-2)
C25365 (NCI Thesaurus Property)
Code List
Reason Treatment Ended (Mark "X" in only one box)
CL Item
Treatment Completed Per Protocol Criteria (Treatment completed per protocol criteria)
CL Item
Disease Progression, Relapse During Active Treatment (Disease progression, relapse during active treatment)
CL Item
Adverse Event/side Effects/complications (Adverse Event/Side Effects/Complications)
CL Item
Patient Withdrawal Or Refusal After Beginning Protocol Therapy (Patient withdrawal/refusal after beginning protocol therapy)
CL Item
Alternative Therapy (Alternative therapy)
CL Item
Patient Off-treatment For Other Complicating Disease (Patient off-treatment for other complicating disease)
CL Item
Death On Study (Death on study)
CL Item
Other (Other)
C17649 (NCI Thesaurus)
C0205394 (UMLS 2011AA)
Off Treatment Reason, specify
Item
Other, specify
text
C25685 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1518544 (UMLS CUI-1)
C25601 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0566251 (UMLS CUI-2)
C25365 (NCI Thesaurus Property)
C1521902 (UMLS CUI-3)
Item
If death, mark type
text
C16960 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0030705 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C28554 (NCI Thesaurus Property)
C0011065 (UMLS 2011AA Property)
C12727 (NCI Thesaurus Property-2)
C0018787 (UMLS 2011AA Property-2)
C2991 (NCI Thesaurus Property-3)
C0012634 (UMLS 2011AA Property-3)
C25284 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0332307 (UMLS 2011AA ValueDomain)
Code List
If death, mark type
CL Item
Definite Cardiac (Definite cardiac)
CL Item
Probable Cardiac (Probable cardiac)
CL Item
Other (Other)
C17649 (NCI Thesaurus)
C0205394 (UMLS 2011AA)
DeathProtocolTreatmentRelatedSpecify
Item
Other specify
text
C25685 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1521902 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C25320 (NCI Thesaurus Property)
C1507394 (UMLS 2011AA Property)
C28554 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0011065 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C15368 (NCI Thesaurus Property-2)
Treatment End Date
Item
Treatment End Date (Intervention)
date
C25164 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1531784 (UMLS CUI-1)
C15368 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C25275 (NCI Thesaurus Property)
C25496 (NCI Thesaurus Property-2)
Item Group
Footer Module
Person Completing Form
Item
Completed by
text
C25191 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1550483 (UMLS CUI-1)
C25657 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C25364 (NCI Thesaurus Property)
Date Form Completed
Item
Date Form Completed
date
C25164 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1115437 (UMLS CUI-1)
C40988 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C25250 (NCI Thesaurus Property)
C25367 (NCI Thesaurus ValueDomain-2)

Använd detta formulär för feedback, frågor och förslag på förbättringar.

Fält markerade med * är obligatoriska.

Do you need help on how to use the search function? Please watch the corresponding tutorial video for more details and learn how to use the search function most efficiently.

Watch Tutorial