ID

17379

Beskrivning

Bortezomib and Flavopiridol in Treating Patients With Recurrent or Refractory Indolent B-Cell Neoplasms; ODM derived from: https://clinicaltrials.gov/show/NCT00082784

Länk

https://clinicaltrials.gov/show/NCT00082784

Nyckelord

  1. 2016-09-10 2016-09-10 -
Uppladdad den

10 september 2016

DOI

För en begäran logga in.

Licens

Creative Commons BY 4.0

Modellkommentarer :

Här kan du kommentera modellen. Med hjälp av pratbubblor i Item-grupperna och Item kan du lägga in specifika kommentarer.

Itemgroup-kommentar för :

Item-kommentar för :

Du måste vara inloggad för att kunna ladda ner formulär. Var vänlig logga in eller registrera dig utan kostnad.

Eligibility Extranodal Marginal Zone Lymphoma of Mucosa-Associated Lymphoid Tissue NCT00082784

Eligibility Extranodal Marginal Zone Lymphoma of Mucosa-Associated Lymphoid Tissue NCT00082784

Inclusion Criteria
Beskrivning

Inclusion Criteria

Alias
UMLS CUI
C1512693
wbc < 50,000/mm^3 for patients with circulating tumor cells
Beskrivning

Circulating Neoplastic Cells | White Blood Cell Count

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1]
C0027625
UMLS CUI [2]
C0023508
no prior allergic reaction to compounds of similar chemical or biological composition to and presumably able to tolerated bortezomib, flavopiridol, allopurinol, sodium polystyrene sulfonate, or dexamethasone
Beskrivning

Allergic Reaction bortezomib | Allergic Reaction alvocidib | Allergic Reaction Allopurinol | Allergic Reaction Sodium polystyrene sulfonate | Allergic Reaction Dexamethasone

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1,1]
C1527304
UMLS CUI [1,2]
C1176309
UMLS CUI [2,1]
C1527304
UMLS CUI [2,2]
C0281603
UMLS CUI [3,1]
C1527304
UMLS CUI [3,2]
C0002144
UMLS CUI [4,1]
C1527304
UMLS CUI [4,2]
C0142915
UMLS CUI [5,1]
C1527304
UMLS CUI [5,2]
C0011777
no neuropathy >= grade 2
Beskrivning

Neuropathy | CTCAE Grades

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1]
C0442874
UMLS CUI [2]
C1516728
no other condition that would preclude study participation
Beskrivning

Condition Study Subject Participation Status Exclusion

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1,1]
C0348080
UMLS CUI [1,2]
C2348568
UMLS CUI [1,3]
C2828389
not pregnant or nursing
Beskrivning

Pregnancy | Breast Feeding

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1]
C0032961
UMLS CUI [2]
C0006147
fertile patients must use effective contraception during and for 3 months after study participation
Beskrivning

Fertility Contraceptive methods

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1,1]
C0015895
UMLS CUI [1,2]
C0700589
prior autologous stem cell transplantation is allowed
Beskrivning

Transplantation of autologous hematopoietic stem cell

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1]
C1831743
no prior allogeneic stem cell transplantation
Beskrivning

Allogeneic Stem Cell Transplantation

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1]
C2242529
no other concurrent anticancer agents
Beskrivning

Antineoplastic Agents

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1]
C0003392
no other concurrent investigational agents
Beskrivning

Investigational New Drugs

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1]
C0013230
hemoglobin >= 8 g/dl
Beskrivning

Hemoglobin

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1]
C0019046
platelet count >= 100,000/mm^3
Beskrivning

Platelet Count measurement

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1]
C0032181
absolute neutrophil count >= 1,500/mm^3
Beskrivning

Absolute neutrophil count

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1]
C0948762
bilirubin =< 2 times upper limit of normal (uln)
Beskrivning

Serum total bilirubin measurement

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1]
C1278039
ast/alt =< 3 times uln
Beskrivning

Aspartate aminotransferase measurement | Alanine aminotransferase measurement

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1]
C0201899
UMLS CUI [2]
C0201836
creatinine =< 2 times uln or creatinine clearance >= 50 ml/min
Beskrivning

Creatinine measurement, serum | Creatinine clearance measurement

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1]
C0201976
UMLS CUI [2]
C0373595

Similar models

Eligibility Extranodal Marginal Zone Lymphoma of Mucosa-Associated Lymphoid Tissue NCT00082784

Name
Typ
Description | Question | Decode (Coded Value)
Datatyp
Alias
Item Group
C1512693 (UMLS CUI)
Circulating Neoplastic Cells | White Blood Cell Count
Item
wbc < 50,000/mm^3 for patients with circulating tumor cells
boolean
C0027625 (UMLS CUI [1])
C0023508 (UMLS CUI [2])
Allergic Reaction bortezomib | Allergic Reaction alvocidib | Allergic Reaction Allopurinol | Allergic Reaction Sodium polystyrene sulfonate | Allergic Reaction Dexamethasone
Item
no prior allergic reaction to compounds of similar chemical or biological composition to and presumably able to tolerated bortezomib, flavopiridol, allopurinol, sodium polystyrene sulfonate, or dexamethasone
boolean
C1527304 (UMLS CUI [1,1])
C1176309 (UMLS CUI [1,2])
C1527304 (UMLS CUI [2,1])
C0281603 (UMLS CUI [2,2])
C1527304 (UMLS CUI [3,1])
C0002144 (UMLS CUI [3,2])
C1527304 (UMLS CUI [4,1])
C0142915 (UMLS CUI [4,2])
C1527304 (UMLS CUI [5,1])
C0011777 (UMLS CUI [5,2])
Neuropathy | CTCAE Grades
Item
no neuropathy >= grade 2
boolean
C0442874 (UMLS CUI [1])
C1516728 (UMLS CUI [2])
Condition Study Subject Participation Status Exclusion
Item
no other condition that would preclude study participation
boolean
C0348080 (UMLS CUI [1,1])
C2348568 (UMLS CUI [1,2])
C2828389 (UMLS CUI [1,3])
Pregnancy | Breast Feeding
Item
not pregnant or nursing
boolean
C0032961 (UMLS CUI [1])
C0006147 (UMLS CUI [2])
Fertility Contraceptive methods
Item
fertile patients must use effective contraception during and for 3 months after study participation
boolean
C0015895 (UMLS CUI [1,1])
C0700589 (UMLS CUI [1,2])
Transplantation of autologous hematopoietic stem cell
Item
prior autologous stem cell transplantation is allowed
boolean
C1831743 (UMLS CUI [1])
Allogeneic Stem Cell Transplantation
Item
no prior allogeneic stem cell transplantation
boolean
C2242529 (UMLS CUI [1])
Antineoplastic Agents
Item
no other concurrent anticancer agents
boolean
C0003392 (UMLS CUI [1])
Investigational New Drugs
Item
no other concurrent investigational agents
boolean
C0013230 (UMLS CUI [1])
Hemoglobin
Item
hemoglobin >= 8 g/dl
boolean
C0019046 (UMLS CUI [1])
Platelet Count measurement
Item
platelet count >= 100,000/mm^3
boolean
C0032181 (UMLS CUI [1])
Absolute neutrophil count
Item
absolute neutrophil count >= 1,500/mm^3
boolean
C0948762 (UMLS CUI [1])
Serum total bilirubin measurement
Item
bilirubin =< 2 times upper limit of normal (uln)
boolean
C1278039 (UMLS CUI [1])
Aspartate aminotransferase measurement | Alanine aminotransferase measurement
Item
ast/alt =< 3 times uln
boolean
C0201899 (UMLS CUI [1])
C0201836 (UMLS CUI [2])
Creatinine measurement, serum | Creatinine clearance measurement
Item
creatinine =< 2 times uln or creatinine clearance >= 50 ml/min
boolean
C0201976 (UMLS CUI [1])
C0373595 (UMLS CUI [2])

Använd detta formulär för feedback, frågor och förslag på förbättringar.

Fält markerade med * är obligatoriska.

Do you need help on how to use the search function? Please watch the corresponding tutorial video for more details and learn how to use the search function most efficiently.

Watch Tutorial