ID

16852

Beskrivning

A Comparison of Hydrochlorothiazide and Metolazone in Combination With Furosemide in Congestive Heart Failure Patients; ODM derived from: https://clinicaltrials.gov/show/NCT00690521

Länk

https://clinicaltrials.gov/show/NCT00690521

Nyckelord

  1. 2016-08-10 2016-08-10 -
Uppladdad den

10 augusti 2016

DOI

För en begäran logga in.

Licens

Creative Commons BY 4.0

Modellkommentarer :

Här kan du kommentera modellen. Med hjälp av pratbubblor i Item-grupperna och Item kan du lägga in specifika kommentarer.

Itemgroup-kommentar för :

Item-kommentar för :

Du måste vara inloggad för att kunna ladda ner formulär. Var vänlig logga in eller registrera dig utan kostnad.

Eligibility Congestive Heart Failure NCT00690521

Eligibility Congestive Heart Failure NCT00690521

Inclusion Criteria
Beskrivning

Inclusion Criteria

Alias
UMLS CUI
C1512693
age >18 years
Beskrivning

Age

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1]
C0001779
diagnosis of chronic congestive heart failure with an ejection fraction ≤45%
Beskrivning

Chronic congestive heart failure | Cardiac ejection fraction

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1]
C0264722
UMLS CUI [2]
C0232174
currently on a stable regimen of furosemide consisting of a daily dose of at least 80 mg for at least two weeks.
Beskrivning

Furosemide Therapeutic procedure Stable

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1,1]
C0016860
UMLS CUI [1,2]
C0087111
UMLS CUI [1,3]
C0205360
patients receiving ace-inhibitors and/or beta-blockers must be taking these medications for at least two weeks in stable doses.
Beskrivning

Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors Dosage Stable | Adrenergic beta-Antagonists Dosage Stable

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1,1]
C0003015
UMLS CUI [1,2]
C0178602
UMLS CUI [1,3]
C0205360
UMLS CUI [2,1]
C0001645
UMLS CUI [2,2]
C0178602
UMLS CUI [2,3]
C0205360
Exclusion Criteria
Beskrivning

Exclusion Criteria

Alias
UMLS CUI
C0680251
renal dysfunction (serum creatinine >2 mg/dl or creatinine clearance of <30 ml/min as calculated by the cockroft and gault equation)
Beskrivning

Renal dysfunction | Creatinine measurement, serum | Estimation of creatinine clearance by Cockcroft-Gault formula

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1]
C3279454
UMLS CUI [2]
C0201976
UMLS CUI [3]
C2711451
hepatic dysfunction (ast and alt >3 times the upper limit of the normal)
Beskrivning

Liver Dysfunction | Aspartate aminotransferase measurement | Alanine aminotransferase measurement

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1]
C0086565
UMLS CUI [2]
C0201899
UMLS CUI [3]
C0201836
hypokalemia (<4.0 mg/dl)
Beskrivning

Hypokalemia

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1]
C0020621
concomitant treatment with any diuretic other than furosemide (with the exception of spironolactone).
Beskrivning

Diuretic therapy | Furosemide | Spironolactone

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1]
C0948575
UMLS CUI [2]
C0016860
UMLS CUI [3]
C0037982

Similar models

Eligibility Congestive Heart Failure NCT00690521

Name
Typ
Description | Question | Decode (Coded Value)
Datatyp
Alias
Item Group
C1512693 (UMLS CUI)
Age
Item
age >18 years
boolean
C0001779 (UMLS CUI [1])
Chronic congestive heart failure | Cardiac ejection fraction
Item
diagnosis of chronic congestive heart failure with an ejection fraction ≤45%
boolean
C0264722 (UMLS CUI [1])
C0232174 (UMLS CUI [2])
Furosemide Therapeutic procedure Stable
Item
currently on a stable regimen of furosemide consisting of a daily dose of at least 80 mg for at least two weeks.
boolean
C0016860 (UMLS CUI [1,1])
C0087111 (UMLS CUI [1,2])
C0205360 (UMLS CUI [1,3])
Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors Dosage Stable | Adrenergic beta-Antagonists Dosage Stable
Item
patients receiving ace-inhibitors and/or beta-blockers must be taking these medications for at least two weeks in stable doses.
boolean
C0003015 (UMLS CUI [1,1])
C0178602 (UMLS CUI [1,2])
C0205360 (UMLS CUI [1,3])
C0001645 (UMLS CUI [2,1])
C0178602 (UMLS CUI [2,2])
C0205360 (UMLS CUI [2,3])
Item Group
C0680251 (UMLS CUI)
Renal dysfunction | Creatinine measurement, serum | Estimation of creatinine clearance by Cockcroft-Gault formula
Item
renal dysfunction (serum creatinine >2 mg/dl or creatinine clearance of <30 ml/min as calculated by the cockroft and gault equation)
boolean
C3279454 (UMLS CUI [1])
C0201976 (UMLS CUI [2])
C2711451 (UMLS CUI [3])
Liver Dysfunction | Aspartate aminotransferase measurement | Alanine aminotransferase measurement
Item
hepatic dysfunction (ast and alt >3 times the upper limit of the normal)
boolean
C0086565 (UMLS CUI [1])
C0201899 (UMLS CUI [2])
C0201836 (UMLS CUI [3])
Hypokalemia
Item
hypokalemia (<4.0 mg/dl)
boolean
C0020621 (UMLS CUI [1])
Diuretic therapy | Furosemide | Spironolactone
Item
concomitant treatment with any diuretic other than furosemide (with the exception of spironolactone).
boolean
C0948575 (UMLS CUI [1])
C0016860 (UMLS CUI [2])
C0037982 (UMLS CUI [3])

Använd detta formulär för feedback, frågor och förslag på förbättringar.

Fält markerade med * är obligatoriska.

Do you need help on how to use the search function? Please watch the corresponding tutorial video for more details and learn how to use the search function most efficiently.

Watch Tutorial