ID

12186

Beskrivning

Primary Care eHealth Intervention for Improved Outcomes in Chronic Kidney Disease; ODM derived from: https://clinicaltrials.gov/show/NCT02097550

Länk

https://clinicaltrials.gov/show/NCT02097550

Nyckelord

  1. 2015-10-08 2015-10-08 - Julian Varghese
  2. 2015-10-08 2015-10-08 - Julian Varghese
Uppladdad den

8 oktober 2015

DOI

För en begäran logga in.

Licens

Creative Commons BY 4.0

Modellkommentarer :

Här kan du kommentera modellen. Med hjälp av pratbubblor i Item-grupperna och Item kan du lägga in specifika kommentarer.

Itemgroup-kommentar för :

Item-kommentar för :

Du måste vara inloggad för att kunna ladda ner formulär. Var vänlig logga in eller registrera dig utan kostnad.

Eligibility Renal Insufficiency, Chronic NCT02097550

Eligibility Renal Insufficiency, Chronic NCT02097550

Inclusion Criteria
Beskrivning

Inclusion Criteria

Alias
UMLS CUI
C1512693
adults 18 years or older
Beskrivning

aged 18 years or older

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1]
C0001779
egfr 30-49
Beskrivning

egfr

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1]
C3811844
not pregnant at study assessment.
Beskrivning

pregnant at study assessment

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1]
C0549206
the ability to use a computer or smartphone
Beskrivning

ability to use a computer or smartphone

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1]
C2106574
the ability to understand english
Beskrivning

english language understanding

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1]
C0376245
Exclusion Criteria
Beskrivning

Exclusion Criteria

Alias
UMLS CUI
C0680251
if patient's ckd care is being delivered by a nephrologist (not the primary care provider)
Beskrivning

Under care of nephrologist

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1]
C0583389
severe hypertriglyceridemia (tg>500 mg/dl)
Beskrivning

hypertriglyceridemia; severe

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1]
C0202236
hyperkalemia (k>5.0 meq/l)
Beskrivning

hyperkalemia

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1]
C0020461
serious illness likely to preclude study completion
Beskrivning

illness likely to preclude study completion

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1,1]
C0525058
UMLS CUI [1,2]
C0009488
pregnancy
Beskrivning

pregnancy

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1]
C0549206
intolerance/allergy to all indicated ckd medications
Beskrivning

medications; allergy

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1,1]
C0020517
UMLS CUI [1,2]
C0013227
UMLS CUI [1,3]
C1561643
plans to change primary care site.
Beskrivning

plans to change primary care site

Datatyp

boolean

Similar models

Eligibility Renal Insufficiency, Chronic NCT02097550

Name
Typ
Description | Question | Decode (Coded Value)
Datatyp
Alias
Item Group
C1512693 (UMLS CUI)
aged 18 years or older
Item
adults 18 years or older
boolean
C0001779 (UMLS CUI [1])
egfr
Item
egfr 30-49
boolean
C3811844 (UMLS CUI [1])
pregnant at study assessment
Item
not pregnant at study assessment.
boolean
C0549206 (UMLS CUI [1])
ability to use a computer or smartphone
Item
the ability to use a computer or smartphone
boolean
C2106574 (UMLS CUI [1])
english language understanding
Item
the ability to understand english
boolean
C0376245 (UMLS CUI [1])
Item Group
C0680251 (UMLS CUI)
Under care of nephrologist
Item
if patient's ckd care is being delivered by a nephrologist (not the primary care provider)
boolean
C0583389 (UMLS CUI [1])
hypertriglyceridemia; severe
Item
severe hypertriglyceridemia (tg>500 mg/dl)
boolean
C0202236 (UMLS CUI [1])
hyperkalemia
Item
hyperkalemia (k>5.0 meq/l)
boolean
C0020461 (UMLS CUI [1])
illness likely to preclude study completion
Item
serious illness likely to preclude study completion
boolean
C0525058 (UMLS CUI [1,1])
C0009488 (UMLS CUI [1,2])
pregnancy
Item
pregnancy
boolean
C0549206 (UMLS CUI [1])
medications; allergy
Item
intolerance/allergy to all indicated ckd medications
boolean
C0020517 (UMLS CUI [1,1])
C0013227 (UMLS CUI [1,2])
C1561643 (UMLS CUI [1,3])
plans to change primary care site
Item
plans to change primary care site.
boolean

Använd detta formulär för feedback, frågor och förslag på förbättringar.

Fält markerade med * är obligatoriska.

Do you need help on how to use the search function? Please watch the corresponding tutorial video for more details and learn how to use the search function most efficiently.

Watch Tutorial