ID

11383

Beskrivning

SOUTHWEST ONCOLOGY GROUP NOTICE OF DEATH Source Form: NCI FormBuilder: https://formbuilder.nci.nih.gov/FormBuilder/formDetailsAction.do?method=getFormDetails&formIdSeq=F4422C8B-0E58-49D1-E034-0003BA3F9857

Länk

https://formbuilder.nci.nih.gov/FormBuilder/formDetailsAction.do?method=getFormDetails&formIdSeq=F4422C8B-0E58-49D1-E034-0003BA3F9857

Nyckelord

  1. 2012-09-19 2012-09-19 -
  2. 2015-01-09 2015-01-09 - Martin Dugas
  3. 2015-07-03 2015-07-03 -
Uppladdad den

3 juli 2015

DOI

För en begäran logga in.

Licens

Creative Commons BY-NC 3.0 Legacy

Modellkommentarer :

Här kan du kommentera modellen. Med hjälp av pratbubblor i Item-grupperna och Item kan du lägga in specifika kommentarer.

Itemgroup-kommentar för :

Item-kommentar för :

Du måste vara inloggad för att kunna ladda ner formulär. Var vänlig logga in eller registrera dig utan kostnad.

SOUTHWEST ONCOLOGY GROUP NOTICE OF DEATH

No Instruction available.

  1. StudyEvent: SOUTHWEST ONCOLOGY GROUP NOTICE OF DEATH
    1. No Instruction available.
Header
Beskrivning

Header

SWOG Patient ID
Beskrivning

Trial subject ID SWOG

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25337
UMLS CUI-1
C2348585
NCI Thesaurus ObjectClass
C16960
UMLS CUI-2
C1519429
NCI Thesaurus Property
C25364
NCI Thesaurus Property-2
C25699
Most Recent SWOG Study No.
Beskrivning

SouthwestOncologyGroupClinicalStudyMostRecentIdentifierNumber

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C25699
UMLS 2011AA ObjectClass
C1519429
NCI Thesaurus ObjectClass-2
C15206
UMLS 2011AA ObjectClass-2
C0008972
NCI Thesaurus Property
C25364
UMLS 2011AA Property
C0600091
NCI Thesaurus Property-2
C25577
UMLS 2011AA Property-2
C1513491
NCI Thesaurus ValueDomain
C25337
UMLS 2011AA ValueDomain
C0237753
Patient Initials (L, F, M)
Beskrivning

Patient Initials

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25191
UMLS CUI-1
C2986440
NCI Thesaurus ObjectClass
C16960
NCI Thesaurus Property
C25536
Institution/Affiliate
Beskrivning

Institution Name

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C25454
UMLS CUI-1
C1301943
NCI Thesaurus ObjectClass-2
C21541
NCI Thesaurus Property
C25364
NCI Thesaurus ValueDomain
C25191
NCI Thesaurus ValueDomain-2
C21541
Physician
Beskrivning

Investigator Name

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25191
UMLS CUI-1
C2826892
NCI Thesaurus Property
C25364
NCI Thesaurus ObjectClass
C17089
NCI Thesaurus ObjectClass-2
C25644
Participating Group Name
Beskrivning

Participating Group

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25191
UMLS CUI-1
C2347449
NCI Thesaurus ObjectClass
C25608
NCI Thesaurus ObjectClass-2
C17005
NCI Thesaurus Property
C25364
Participating Group Study No.
Beskrivning

Study Number Participating Group

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25337
UMLS CUI-1
C3274381
NCI Thesaurus ObjectClass
C25320
UMLS CUI-2
C2347449
NCI Thesaurus Property
C25608
NCI Thesaurus Property-2
C25364
Participating Group Patient ID
Beskrivning

Trial subject ID Participating Group

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25337
UMLS CUI-1
C2348585
NCI Thesaurus ObjectClass
C16960
UMLS CUI-2
C2347449
NCI Thesaurus Property
C25608
NCI Thesaurus Property-2
C25364
Date of death
Beskrivning

Date of death

Date of Death (month / day / year)
Beskrivning

DeathDocumentedDate

Datatyp

date

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25164
UMLS 2011AA ValueDomain
C0011008
NCI Thesaurus ObjectClass
C28554
UMLS 2011AA ObjectClass
C0011065
NCI Thesaurus Property
C25356
UMLS 2011AA Property
C1301725
Causes Of Death
Beskrivning

Causes Of Death

Any cancer (select one)
Beskrivning

PersonCancerAssociatedDeathIndicator

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C25190
UMLS 2011AA ObjectClass
C0027361
NCI Thesaurus Property
C28554
UMLS 2011AA Property
C0011065
NCI Thesaurus Property-2
C9305
UMLS 2011AA Property-2
C0006826
NCI Thesaurus Property-3
C25281
UMLS 2011AA Property-3
C0332281
NCI Thesaurus ValueDomain
C25180
UMLS 2011AA ValueDomain
C1522602
If cancer was the primary cause or if cancer possibly or definitely contributed to death, and the patient had had multiple tumor types, specify those which were causes of death
Beskrivning

PersonCancerAssociatedDeathType

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C25190
UMLS 2011AA ObjectClass
C0027361
NCI Thesaurus Property
C28554
UMLS 2011AA Property
C0011065
NCI Thesaurus Property-2
C9305
UMLS 2011AA Property-2
C0006826
NCI Thesaurus Property-3
C25281
UMLS 2011AA Property-3
C0332281
NCI Thesaurus ValueDomain
C25284
UMLS 2011AA ValueDomain
C0332307
Cancer of most recent SWOG study, specify cancer
Beskrivning

SouthwestOncologyGroupMalignantNeoplasmMostRecentProtocolSpecify

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C25699
UMLS 2011AA ObjectClass
C1519429
NCI Thesaurus ObjectClass-2
C9305
UMLS 2011AA ObjectClass-2
C0006826
NCI Thesaurus Property
C25320
UMLS 2011AA Property
C1507394
NCI Thesaurus Property-2
C25577
UMLS 2011AA Property-2
C1513491
NCI Thesaurus ValueDomain
C25685
UMLS 2011AA ValueDomain
C1521902
Cancer of other SWOG study, specify cancer
Beskrivning

SouthwestOncologyGroupMalignantNeoplasmOtherProtocolSpecify

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C25699
UMLS 2011AA ObjectClass
C1519429
NCI Thesaurus ObjectClass-2
C9305
UMLS 2011AA ObjectClass-2
C0006826
NCI Thesaurus Property
C17649
UMLS 2011AA Property
C0205394
NCI Thesaurus Property-2
C25320
UMLS 2011AA Property-2
C1507394
NCI Thesaurus ValueDomain
C25685
UMLS 2011AA ValueDomain
C1521902
Other cancer, specify
Beskrivning

PersonCancerAssociatedDeathSpecify

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C25190
UMLS 2011AA ObjectClass
C0027361
NCI Thesaurus Property
C28554
UMLS 2011AA Property
C0011065
NCI Thesaurus Property-2
C9305
UMLS 2011AA Property-2
C0006826
NCI Thesaurus Property-3
C25281
UMLS 2011AA Property-3
C0332281
NCI Thesaurus ValueDomain
C25685
UMLS 2011AA ValueDomain
C1521902
Toxicity from disease related treatment (select one)
Beskrivning

TherapyRelatedToxicityAssessmentIndicator

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C25648
UMLS 2011AA ObjectClass
C0439849
NCI Thesaurus ObjectClass-2
C27990
UMLS 2011AA ObjectClass-2
C0600688
NCI Thesaurus ObjectClass-3
C15368
NCI Thesaurus Property
C25367
NCI Thesaurus ValueDomain
C25180
UMLS 2011AA ValueDomain
C1522602
If Primary Cause, Contributory or Possible, specify treatment and toxicity
Beskrivning

TreatmentRelatedToxicityAssessmentSpecify

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C25648
UMLS 2011AA ObjectClass
C0439849
NCI Thesaurus ObjectClass-2
C27990
UMLS 2011AA ObjectClass-2
C0600688
NCI Thesaurus ObjectClass-3
C15368
NCI Thesaurus Property
C25367
NCI Thesaurus ValueDomain
C25685
UMLS 2011AA ValueDomain
C1521902
Non-cancer and non-treatment related causes (select one)
Beskrivning

PersonNotCancerNotTherapyAssociatedDeathIndicator

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C25190
UMLS 2011AA ObjectClass
C0027361
NCI Thesaurus Property
C28554
UMLS 2011AA Property
C0011065
NCI Thesaurus Property-2
C25594
UMLS 2011AA Property-2
C1518422
NCI Thesaurus Property-3
C9305
UMLS 2011AA Property-3
C0006826
NCI Thesaurus Property-4
C15368
NCI Thesaurus Property-5
C25281
UMLS 2011AA Property-4
C0332281
NCI Thesaurus ValueDomain
C25180
UMLS 2011AA ValueDomain
C1522602
If Primary Cause, Contributory or Possible, specify
Beskrivning

PersonNotCancerNotTherapyAssociatedDeathSpecify

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C25190
UMLS 2011AA ObjectClass
C0027361
NCI Thesaurus Property
C28554
UMLS 2011AA Property
C0011065
NCI Thesaurus Property-2
C25594
UMLS 2011AA Property-2
C1518422
NCI Thesaurus Property-3
C9305
UMLS 2011AA Property-3
C0006826
NCI Thesaurus Property-4
C15368
NCI Thesaurus Property-5
C25281
UMLS 2011AA Property-4
C0332281
NCI Thesaurus ValueDomain
C25685
UMLS 2011AA ValueDomain
C1521902
Autopsy?
Beskrivning

AutopsyPerformedInd-3

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C38148
UMLS 2011AA ValueDomain
C1512699
NCI Thesaurus ObjectClass
C25153
UMLS 2011AA ObjectClass
C0004398
NCI Thesaurus Property
C38000
UMLS 2011AA Property
C0884358
Source(s) of death information
Beskrivning

SouthwestOncologyGroupPatientDeathSource

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C16960
UMLS 2011AA ObjectClass
C0030705
NCI Thesaurus Property
C28554
UMLS 2011AA Property
C0011065
NCI Thesaurus ValueDomain
C25683
UMLS 2011AA ValueDomain
C0449416
Other, specify
Beskrivning

OtherDeathSourceSpecify

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25685
UMLS 2011AA ValueDomain
C1521902
NCI Thesaurus ObjectClass
C28554
UMLS 2011AA ObjectClass
C0011065
NCI Thesaurus Property
C25365
UMLS 2011AA Property
C0678257
Comments
Beskrivning

Comments

Comments
Beskrivning

Research Comments

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25704
UMLS CUI-1
C0947611
NCI Thesaurus ObjectClass
C15319
NCI Thesaurus Property
C25393

Similar models

No Instruction available.

  1. StudyEvent: SOUTHWEST ONCOLOGY GROUP NOTICE OF DEATH
    1. No Instruction available.
Name
Typ
Description | Question | Decode (Coded Value)
Datatyp
Alias
Item Group
Header
Trial subject ID SWOG
Item
SWOG Patient ID
text
C25337 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C2348585 (UMLS CUI-1)
C16960 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C1519429 (UMLS CUI-2)
C25364 (NCI Thesaurus Property)
C25699 (NCI Thesaurus Property-2)
SouthwestOncologyGroupClinicalStudyMostRecentIdentifierNumber
Item
Most Recent SWOG Study No.
text
C25699 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C1519429 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C15206 (NCI Thesaurus ObjectClass-2)
C0008972 (UMLS 2011AA ObjectClass-2)
C25364 (NCI Thesaurus Property)
C0600091 (UMLS 2011AA Property)
C25577 (NCI Thesaurus Property-2)
C1513491 (UMLS 2011AA Property-2)
C25337 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0237753 (UMLS 2011AA ValueDomain)
Patient Initials
Item
Patient Initials (L, F, M)
text
C25191 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C2986440 (UMLS CUI-1)
C16960 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C25536 (NCI Thesaurus Property)
Institution Name
Item
Institution/Affiliate
text
C25454 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C1301943 (UMLS CUI-1)
C21541 (NCI Thesaurus ObjectClass-2)
C25364 (NCI Thesaurus Property)
C25191 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C21541 (NCI Thesaurus ValueDomain-2)
Investigator Name
Item
Physician
text
C25191 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C2826892 (UMLS CUI-1)
C25364 (NCI Thesaurus Property)
C17089 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C25644 (NCI Thesaurus ObjectClass-2)
Participating Group
Item
Participating Group Name
text
C25191 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C2347449 (UMLS CUI-1)
C25608 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C17005 (NCI Thesaurus ObjectClass-2)
C25364 (NCI Thesaurus Property)
Study Number Participating Group
Item
Participating Group Study No.
text
C25337 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C3274381 (UMLS CUI-1)
C25320 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C2347449 (UMLS CUI-2)
C25608 (NCI Thesaurus Property)
C25364 (NCI Thesaurus Property-2)
Trial subject ID Participating Group
Item
Participating Group Patient ID
text
C25337 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C2348585 (UMLS CUI-1)
C16960 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C2347449 (UMLS CUI-2)
C25608 (NCI Thesaurus Property)
C25364 (NCI Thesaurus Property-2)
Item Group
Date of death
DeathDocumentedDate
Item
Date of Death (month / day / year)
date
C25164 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0011008 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C28554 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0011065 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25356 (NCI Thesaurus Property)
C1301725 (UMLS 2011AA Property)
Item Group
Causes Of Death
Item
Any cancer (select one)
text
C25190 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0027361 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C28554 (NCI Thesaurus Property)
C0011065 (UMLS 2011AA Property)
C9305 (NCI Thesaurus Property-2)
C0006826 (UMLS 2011AA Property-2)
C25281 (NCI Thesaurus Property-3)
C0332281 (UMLS 2011AA Property-3)
C25180 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1522602 (UMLS 2011AA ValueDomain)
Code List
Any cancer (select one)
CL Item
No (No)
C49487 (NCI Thesaurus)
C1298908 (UMLS 2011AA)
CL Item
Primary Cause (Primary Cause)
CL Item
Contributory (Contributory)
CL Item
Possible (Possible)
C0332149 (NCI Metathesaurus)
CL Item
Unknown (Unknown)
Item
If cancer was the primary cause or if cancer possibly or definitely contributed to death, and the patient had had multiple tumor types, specify those which were causes of death
text
C25190 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0027361 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C28554 (NCI Thesaurus Property)
C0011065 (UMLS 2011AA Property)
C9305 (NCI Thesaurus Property-2)
C0006826 (UMLS 2011AA Property-2)
C25281 (NCI Thesaurus Property-3)
C0332281 (UMLS 2011AA Property-3)
C25284 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0332307 (UMLS 2011AA ValueDomain)
Code List
If cancer was the primary cause or if cancer possibly or definitely contributed to death, and the patient had had multiple tumor types, specify those which were causes of death
CL Item
Cancer Of Most Recent Swog Study (Cancer of most recent SWOG study)
CL Item
Cancer Of Other Swog Study (Cancer of other SWOG study)
CL Item
Other Cancer (Other cancer)
SouthwestOncologyGroupMalignantNeoplasmMostRecentProtocolSpecify
Item
Cancer of most recent SWOG study, specify cancer
text
C25699 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C1519429 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C9305 (NCI Thesaurus ObjectClass-2)
C0006826 (UMLS 2011AA ObjectClass-2)
C25320 (NCI Thesaurus Property)
C1507394 (UMLS 2011AA Property)
C25577 (NCI Thesaurus Property-2)
C1513491 (UMLS 2011AA Property-2)
C25685 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1521902 (UMLS 2011AA ValueDomain)
SouthwestOncologyGroupMalignantNeoplasmOtherProtocolSpecify
Item
Cancer of other SWOG study, specify cancer
text
C25699 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C1519429 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C9305 (NCI Thesaurus ObjectClass-2)
C0006826 (UMLS 2011AA ObjectClass-2)
C17649 (NCI Thesaurus Property)
C0205394 (UMLS 2011AA Property)
C25320 (NCI Thesaurus Property-2)
C1507394 (UMLS 2011AA Property-2)
C25685 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1521902 (UMLS 2011AA ValueDomain)
PersonCancerAssociatedDeathSpecify
Item
Other cancer, specify
text
C25190 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0027361 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C28554 (NCI Thesaurus Property)
C0011065 (UMLS 2011AA Property)
C9305 (NCI Thesaurus Property-2)
C0006826 (UMLS 2011AA Property-2)
C25281 (NCI Thesaurus Property-3)
C0332281 (UMLS 2011AA Property-3)
C25685 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1521902 (UMLS 2011AA ValueDomain)
Item
Toxicity from disease related treatment (select one)
text
C25648 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0439849 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C27990 (NCI Thesaurus ObjectClass-2)
C0600688 (UMLS 2011AA ObjectClass-2)
C15368 (NCI Thesaurus ObjectClass-3)
C25367 (NCI Thesaurus Property)
C25180 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1522602 (UMLS 2011AA ValueDomain)
Code List
Toxicity from disease related treatment (select one)
CL Item
No (No)
C49487 (NCI Thesaurus)
C1298908 (UMLS 2011AA)
CL Item
Primary Cause (Primary Cause)
CL Item
Contributory (Contributory)
CL Item
Possible (Possible)
C0332149 (NCI Metathesaurus)
CL Item
Unknown (Unknown)
C17998 (NCI Thesaurus)
C0439673 (UMLS 2011AA)
TreatmentRelatedToxicityAssessmentSpecify
Item
If Primary Cause, Contributory or Possible, specify treatment and toxicity
text
C25648 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0439849 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C27990 (NCI Thesaurus ObjectClass-2)
C0600688 (UMLS 2011AA ObjectClass-2)
C15368 (NCI Thesaurus ObjectClass-3)
C25367 (NCI Thesaurus Property)
C25685 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1521902 (UMLS 2011AA ValueDomain)
Item
Non-cancer and non-treatment related causes (select one)
text
C25190 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0027361 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C28554 (NCI Thesaurus Property)
C0011065 (UMLS 2011AA Property)
C25594 (NCI Thesaurus Property-2)
C1518422 (UMLS 2011AA Property-2)
C9305 (NCI Thesaurus Property-3)
C0006826 (UMLS 2011AA Property-3)
C15368 (NCI Thesaurus Property-4)
C25281 (NCI Thesaurus Property-5)
C0332281 (UMLS 2011AA Property-4)
C25180 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1522602 (UMLS 2011AA ValueDomain)
Code List
Non-cancer and non-treatment related causes (select one)
CL Item
No (No)
C49487 (NCI Thesaurus)
C1298908 (UMLS 2011AA)
CL Item
Primary Cause (Primary Cause)
CL Item
Contributory (Contributory)
CL Item
Possible (Possible)
C0332149 (NCI Metathesaurus)
CL Item
Unknown (Unknown)
C17998 (NCI Thesaurus)
C0439673 (UMLS 2011AA)
PersonNotCancerNotTherapyAssociatedDeathSpecify
Item
If Primary Cause, Contributory or Possible, specify
text
C25190 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0027361 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C28554 (NCI Thesaurus Property)
C0011065 (UMLS 2011AA Property)
C25594 (NCI Thesaurus Property-2)
C1518422 (UMLS 2011AA Property-2)
C9305 (NCI Thesaurus Property-3)
C0006826 (UMLS 2011AA Property-3)
C15368 (NCI Thesaurus Property-4)
C25281 (NCI Thesaurus Property-5)
C0332281 (UMLS 2011AA Property-4)
C25685 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1521902 (UMLS 2011AA ValueDomain)
Item
Autopsy?
text
C38148 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1512699 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C25153 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0004398 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C38000 (NCI Thesaurus Property)
C0884358 (UMLS 2011AA Property)
Code List
Autopsy?
CL Item
No (No)
C49487 (NCI Thesaurus)
C1298908 (UMLS 2011AA)
CL Item
Yes (Yes)
C49488 (NCI Thesaurus)
C1705108 (UMLS 2011AA)
CL Item
Unknown (Unknown)
C17998 (NCI Thesaurus)
C0439673 (UMLS 2011AA)
Item
Source(s) of death information
text
C16960 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0030705 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C28554 (NCI Thesaurus Property)
C0011065 (UMLS 2011AA Property)
C25683 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0449416 (UMLS 2011AA ValueDomain)
Code List
Source(s) of death information
CL Item
Autopsy Report (Autopsy report)
CL Item
Medical Record / Death Certificate (Medical record / Death certificate)
CL Item
Physician (Physician)
C25741 (NCI Thesaurus)
C0031831 (UMLS 2011AA)
CL Item
Relative Or Friend (Relative or friend)
CL Item
Other (Other)
C17649 (NCI Thesaurus)
C0205394 (UMLS 2011AA)
OtherDeathSourceSpecify
Item
Other, specify
text
C25685 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1521902 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C28554 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0011065 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25365 (NCI Thesaurus Property)
C0678257 (UMLS 2011AA Property)
Item Group
Comments
Research Comments
Item
Comments
text
C25704 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0947611 (UMLS CUI-1)
C15319 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C25393 (NCI Thesaurus Property)

Använd detta formulär för feedback, frågor och förslag på förbättringar.

Fält markerade med * är obligatoriska.

Do you need help on how to use the search function? Please watch the corresponding tutorial video for more details and learn how to use the search function most efficiently.

Watch Tutorial