ID

11108

Beskrivning

CALGB: 80405 HOSPITALIZATION FORM NCT00265850 Cetuximab and/or Bevacizumab Combined With Combination Chemotherapy in Treating Patients With Metastatic Colorectal Cancer Source Form: NCI FormBuilder: https://formbuilder.nci.nih.gov/FormBuilder/formDetailsAction.do?method=getFormDetails&formIdSeq=F39BBD2B-88A8-5844-E034-0003BA3F9857

Länk

https://formbuilder.nci.nih.gov/FormBuilder/formDetailsAction.do?method=getFormDetails&formIdSeq=F39BBD2B-88A8-5844-E034-0003BA3F9857

Nyckelord

  1. 2012-08-27 2012-08-27 -
  2. 2015-01-09 2015-01-09 - Martin Dugas
  3. 2015-06-18 2015-06-18 -
Uppladdad den

18 juni 2015

DOI

För en begäran logga in.

Licens

Creative Commons BY-NC 3.0 Legacy

Modellkommentarer :

Här kan du kommentera modellen. Med hjälp av pratbubblor i Item-grupperna och Item kan du lägga in specifika kommentarer.

Itemgroup-kommentar för :

Item-kommentar för :

Du måste vara inloggad för att kunna ladda ner formulär. Var vänlig logga in eller registrera dig utan kostnad.

CALGB: 80405 HOSPITALIZATION FORM NCT00265850

No Instruction available.

  1. StudyEvent: CALGB: 80405 HOSPITALIZATION FORM
    1. No Instruction available.
Header module
Beskrivning

Header module

CALGB Form
Beskrivning

Form ID CALGB

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25337
UMLS CUI-1
C3262252
NCI Thesaurus ObjectClass
C19464
UMLS CUI-2
C1516238
NCI Thesaurus Property
C25364
NCI Thesaurus ObjectClass-2
C25442
CALGB Study No.
Beskrivning

Protocol ID CALGB

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25337
UMLS CUI-1
C3274381
NCI Thesaurus ObjectClass
C25320
UMLS CUI-2
C1516238
NCI Thesaurus Property
C25364
NCI Thesaurus Property-2
C25442
CALGB Patient ID
Beskrivning

Trial subject ID CALGB

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25337
UMLS CUI-1
C2348585
NCI Thesaurus ObjectClass
C16960
UMLS CUI-2
C1516238
NCI Thesaurus Property
C25364
NCI Thesaurus Property-2
C25442
Hospital admit date
Beskrivning

HospitalAdmissionDate

Datatyp

date

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25164
UMLS 2011AA ValueDomain
C0011008
NCI Thesaurus ObjectClass
C16696
UMLS 2011AA ObjectClass
C0019994
NCI Thesaurus Property
C25385
UMLS 2011AA Property
C0809949
Are data amended
Beskrivning

Data amended

Datatyp

boolean

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C38148
UMLS CUI-1
C0680532
NCI Thesaurus ObjectClass
C25474
NCI Thesaurus Property
C25416
Patient demographics
Beskrivning

Patient demographics

Patient Initials
Beskrivning

Patient Initials

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25191
UMLS CUI-1
C2986440
NCI Thesaurus ObjectClass
C16960
NCI Thesaurus Property
C25536
Patient Hospital No.
Beskrivning

Medical Record Number

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25337
UMLS CUI-1
C1301894
NCI Thesaurus ObjectClass
C16960
NCI Thesaurus Property
C25261
NCI Thesaurus Property-2
C25198
Institution/Affiliate
Beskrivning

Institution Name

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C25454
UMLS CUI-1
C1301943
NCI Thesaurus ObjectClass-2
C21541
NCI Thesaurus Property
C25364
NCI Thesaurus ValueDomain
C25191
NCI Thesaurus ValueDomain-2
C21541
Participating Group
Beskrivning

Participating Group

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25191
UMLS CUI-1
C2347449
NCI Thesaurus ObjectClass
C25608
NCI Thesaurus ObjectClass-2
C17005
NCI Thesaurus Property
C25364
Participating Group Study No.
Beskrivning

Study Number Participating Group

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25337
UMLS CUI-1
C3274381
NCI Thesaurus ObjectClass
C25320
UMLS CUI-2
C2347449
NCI Thesaurus Property
C25608
NCI Thesaurus Property-2
C25364
Participating Group Patient ID
Beskrivning

Trial subject ID Participating Group

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25337
UMLS CUI-1
C2348585
NCI Thesaurus ObjectClass
C16960
UMLS CUI-2
C2347449
NCI Thesaurus Property
C25608
NCI Thesaurus Property-2
C25364
Hospitalization
Beskrivning

Hospitalization

Hospital discharge date
Beskrivning

HospitalDischargeDate

Datatyp

date

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25164
UMLS 2011AA ValueDomain
C0011008
NCI Thesaurus ObjectClass
C16696
UMLS 2011AA ObjectClass
C0019994
NCI Metathesaurus Property
C0012621
Reason for hospitalization (Mark all that apply with an X)
Beskrivning

PatientHospitalizationReason

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25638
UMLS 2011AA ValueDomain
C0392360
NCI Thesaurus ObjectClass
C16960
UMLS 2011AA ObjectClass
C0030705
NCI Thesaurus Property
C25179
UMLS 2011AA Property
C0019993
Other, specify
Beskrivning

PatientHospitalizationSpecify

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25685
UMLS 2011AA ValueDomain
C1521902
NCI Thesaurus ObjectClass
C16960
UMLS 2011AA ObjectClass
C0030705
NCI Thesaurus Property
C25179
UMLS 2011AA Property
C0019993
Completed by (Last name, First name)
Beskrivning

Person Completing Form

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25191
UMLS CUI-1
C1550483
NCI Thesaurus ObjectClass
C25657
NCI Thesaurus Property
C25364
Date from originally completed
Beskrivning

Form Completion Date

Datatyp

date

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C19464
UMLS CUI-1
C1549507
NCI Thesaurus Property
C25250
NCI Thesaurus Property-2
C25604
NCI Thesaurus ValueDomain
C25164
NCI Thesaurus ValueDomain-2
C25367

Similar models

No Instruction available.

  1. StudyEvent: CALGB: 80405 HOSPITALIZATION FORM
    1. No Instruction available.
Name
Typ
Description | Question | Decode (Coded Value)
Datatyp
Alias
Item Group
Header module
Form ID CALGB
Item
CALGB Form
text
C25337 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C3262252 (UMLS CUI-1)
C19464 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C1516238 (UMLS CUI-2)
C25364 (NCI Thesaurus Property)
C25442 (NCI Thesaurus ObjectClass-2)
Protocol ID CALGB
Item
CALGB Study No.
text
C25337 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C3274381 (UMLS CUI-1)
C25320 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C1516238 (UMLS CUI-2)
C25364 (NCI Thesaurus Property)
C25442 (NCI Thesaurus Property-2)
Trial subject ID CALGB
Item
CALGB Patient ID
text
C25337 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C2348585 (UMLS CUI-1)
C16960 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C1516238 (UMLS CUI-2)
C25364 (NCI Thesaurus Property)
C25442 (NCI Thesaurus Property-2)
HospitalAdmissionDate
Item
Hospital admit date
date
C25164 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0011008 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C16696 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0019994 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25385 (NCI Thesaurus Property)
C0809949 (UMLS 2011AA Property)
Data amended
Item
Are data amended
boolean
C38148 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0680532 (UMLS CUI-1)
C25474 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C25416 (NCI Thesaurus Property)
Item Group
Patient demographics
Patient Initials
Item
Patient Initials
text
C25191 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C2986440 (UMLS CUI-1)
C16960 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C25536 (NCI Thesaurus Property)
Medical Record Number
Item
Patient Hospital No.
text
C25337 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1301894 (UMLS CUI-1)
C16960 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C25261 (NCI Thesaurus Property)
C25198 (NCI Thesaurus Property-2)
Institution Name
Item
Institution/Affiliate
text
C25454 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C1301943 (UMLS CUI-1)
C21541 (NCI Thesaurus ObjectClass-2)
C25364 (NCI Thesaurus Property)
C25191 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C21541 (NCI Thesaurus ValueDomain-2)
Participating Group
Item
Participating Group
text
C25191 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C2347449 (UMLS CUI-1)
C25608 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C17005 (NCI Thesaurus ObjectClass-2)
C25364 (NCI Thesaurus Property)
Study Number Participating Group
Item
Participating Group Study No.
text
C25337 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C3274381 (UMLS CUI-1)
C25320 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C2347449 (UMLS CUI-2)
C25608 (NCI Thesaurus Property)
C25364 (NCI Thesaurus Property-2)
Trial subject ID Participating Group
Item
Participating Group Patient ID
text
C25337 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C2348585 (UMLS CUI-1)
C16960 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C2347449 (UMLS CUI-2)
C25608 (NCI Thesaurus Property)
C25364 (NCI Thesaurus Property-2)
Item Group
Hospitalization
HospitalDischargeDate
Item
Hospital discharge date
date
C25164 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0011008 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C16696 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0019994 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C0012621 (NCI Metathesaurus Property)
Item
Reason for hospitalization (Mark all that apply with an X)
text
C25638 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0392360 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C16960 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0030705 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25179 (NCI Thesaurus Property)
C0019993 (UMLS 2011AA Property)
Code List
Reason for hospitalization (Mark all that apply with an X)
CL Item
Treatment Of Disease Related Complications (Treatment of disease related complications)
CL Item
Treatment Of Complications Related To Protocol Therapy (Treatment of complications related to protocol therapy)
CL Item
Non-study Indication (Non-study indication)
CL Item
Resection Of Disease (Resection of disease)
CL Item
Other (Other)
C17649 (NCI Thesaurus)
C0205394 (UMLS 2011AA)
PatientHospitalizationSpecify
Item
Other, specify
text
C25685 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1521902 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C16960 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0030705 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25179 (NCI Thesaurus Property)
C0019993 (UMLS 2011AA Property)
Person Completing Form
Item
Completed by (Last name, First name)
text
C25191 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1550483 (UMLS CUI-1)
C25657 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C25364 (NCI Thesaurus Property)
Form Completion Date
Item
Date from originally completed
date
C19464 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C1549507 (UMLS CUI-1)
C25250 (NCI Thesaurus Property)
C25604 (NCI Thesaurus Property-2)
C25164 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C25367 (NCI Thesaurus ValueDomain-2)

Använd detta formulär för feedback, frågor och förslag på förbättringar.

Fält markerade med * är obligatoriska.

Do you need help on how to use the search function? Please watch the corresponding tutorial video for more details and learn how to use the search function most efficiently.

Watch Tutorial