ID

10610

Beskrivning

ECOG 3200 Adeers NCT00025337 Combination Chemotherapy With or Without Bevacizumab Compared With Bevacizumab Alone in Treating Patients With Advanced or Metastatic Colorectal Cancer That Has Been Previously Treated Source Form: NCI FormBuilder: https://formbuilder.nci.nih.gov/FormBuilder/formDetailsAction.do?method=getFormDetails&formIdSeq=A16EBF94-4868-61DA-E034-080020C9C0E0

Länk

https://formbuilder.nci.nih.gov/FormBuilder/formDetailsAction.do?method=getFormDetails&formIdSeq=A16EBF94-4868-61DA-E034-080020C9C0E0

Nyckelord

  1. 2012-08-27 2012-08-27 -
  2. 2015-05-23 2015-05-23 -
  3. 2015-06-03 2015-06-03 -
Uppladdad den

3 juni 2015

DOI

För en begäran logga in.

Licens

Creative Commons BY-NC 3.0 Legacy

Modellkommentarer :

Här kan du kommentera modellen. Med hjälp av pratbubblor i Item-grupperna och Item kan du lägga in specifika kommentarer.

Itemgroup-kommentar för :

Item-kommentar för :

Du måste vara inloggad för att kunna ladda ner formulär. Var vänlig logga in eller registrera dig utan kostnad.

ECOG 3200 Adeers NCT00025337

No Instruction available.

  1. StudyEvent: ECOG 3200 Adeers
    1. No Instruction available.
Clinical trial administrative data
Beskrivning

Clinical trial administrative data

Date of data transfer
Beskrivning

Dateofdatatransfer

Datatyp

text

Transfer Method
Beskrivning

TransferMethod

Datatyp

text

Specify other transfer method
Beskrivning

Specifyothertransfermethod

Datatyp

text

Amended Data Ind
Beskrivning

AmendedDataInd

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C25474
UMLS 2011AA ObjectClass
C1511726
NCI Thesaurus Property
C25416
UMLS 2011AA Property
C1691222
Report Type
Beskrivning

ReportType

Datatyp

text

Ticket Number
Beskrivning

TicketNumber

Datatyp

text

Amendment Number
Beskrivning

AmendmentNumber

Datatyp

text

Treatment Arm Number
Beskrivning

TreatmentArmNumber

Datatyp

text

Adverse Event Onset Date
Beskrivning

AdverseEventOnsetDate

Datatyp

text

Adverse Event End Date
Beskrivning

AdverseEventSymptomEndDate

Datatyp

date

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25164
UMLS 2011AA ValueDomain
C0011008
NCI Thesaurus ObjectClass
C41331
UMLS 2011AA ObjectClass
C0877248
NCI Thesaurus Property
C4876
UMLS 2011AA Property
C1457887
Recovery or death date
Beskrivning

Recoveryordeathdate

Datatyp

text

Adverse Event Category
Beskrivning

AdverseEventCategory

Datatyp

text

CTC Adverse Event Term
Beskrivning

CTCAdverseEventTerm

Datatyp

text

CTC Adverse Event Grade
Beskrivning

CTCAdverseEventGrade

Datatyp

text

Hospitalization?
Beskrivning

Hospitalization?

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus Property
C25616
UMLS 2011AA Property
C1948053
NCI Thesaurus Property
C25375
UMLS 2011AA Property
C0684224
NCI Thesaurus ObjectClass
C25179
UMLS 2011AA ObjectClass
C0019993
Discharge Summary
Beskrivning

DischargeSummary

Datatyp

text

CTC Code
Beskrivning

CTCCode

Datatyp

text

Similar models

No Instruction available.

  1. StudyEvent: ECOG 3200 Adeers
    1. No Instruction available.
Name
Typ
Description | Question | Decode (Coded Value)
Datatyp
Alias
Item Group
Clinical trial administrative data
Dateofdatatransfer
Item
Date of data transfer
text
TransferMethod
Item
Transfer Method
text
Specifyothertransfermethod
Item
Specify other transfer method
text
AmendedDataInd
Item
Amended Data Ind
text
C25474 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C1511726 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25416 (NCI Thesaurus Property)
C1691222 (UMLS 2011AA Property)
ReportType
Item
Report Type
text
TicketNumber
Item
Ticket Number
text
AmendmentNumber
Item
Amendment Number
text
TreatmentArmNumber
Item
Treatment Arm Number
text
AdverseEventOnsetDate
Item
Adverse Event Onset Date
text
AdverseEventSymptomEndDate
Item
Adverse Event End Date
date
C25164 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0011008 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C41331 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0877248 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C4876 (NCI Thesaurus Property)
C1457887 (UMLS 2011AA Property)
Recoveryordeathdate
Item
Recovery or death date
text
AdverseEventCategory
Item
Adverse Event Category
text
CTCAdverseEventTerm
Item
CTC Adverse Event Term
text
CTCAdverseEventGrade
Item
CTC Adverse Event Grade
text
Hospitalization?
Item
Hospitalization?
text
C25616 (NCI Thesaurus Property)
C1948053 (UMLS 2011AA Property)
C25375 (NCI Thesaurus Property)
C0684224 (UMLS 2011AA Property)
C25179 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0019993 (UMLS 2011AA ObjectClass)
DischargeSummary
Item
Discharge Summary
text
CTCCode
Item
CTC Code
text

Använd detta formulär för feedback, frågor och förslag på förbättringar.

Fält markerade med * är obligatoriska.

Do you need help on how to use the search function? Please watch the corresponding tutorial video for more details and learn how to use the search function most efficiently.

Watch Tutorial