ID

10344

Beschrijving

IMM Source Form: NCI FormBuilder: https://formbuilder.nci.nih.gov/FormBuilder/formDetailsAction.do?method=getFormDetails&formIdSeq=FF1B1538-4C42-32AF-E034-0003BA3F9857

Link

https://formbuilder.nci.nih.gov/FormBuilder/formDetailsAction.do?method=getFormDetails&formIdSeq=FF1B1538-4C42-32AF-E034-0003BA3F9857

Trefwoorden

  1. 19-09-12 19-09-12 -
  2. 28-05-15 28-05-15 -
Geüploaded op

28 mei 2015

DOI

Voor een aanvraag inloggen.

Licentie

Creative Commons BY-NC 3.0 Legacy

Model Commentaren :

Hier kunt u commentaar leveren op het model. U kunt de tekstballonnen bij de itemgroepen en items gebruiken om er specifiek commentaar op te geven.

Itemgroep Commentaren voor :

Item Commentaren voor :

U moet ingelogd zijn om formulieren te downloaden. AUB inloggen of schrijf u gratis in.

IMM

No Instruction available.

Header Module
Beschrijving

Header Module

Visit number
Beschrijving

HospitalAdmissionOrdinalNumber

Datatype

double

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25337
UMLS 2011AA ValueDomain
C0237753
NCI Thesaurus ObjectClass
C16696
UMLS 2011AA ObjectClass
C0019994
NCI Thesaurus Property
C25385
UMLS 2011AA Property
C0809949
Segment
Beschrijving

Segment

Datatype

text

Flow Cytometry
Beschrijving

Flow Cytometry

Date flow cytometry was performed
Beschrijving

TestPerfomedDate

Datatype

date

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25164
UMLS 2011AA ValueDomain
C0011008
NCI Thesaurus ObjectClass
C25294
UMLS 2011AA ObjectClass
C0022885
NCI Thesaurus Property
C25482
UMLS 2011AA Property
C0348026
White blood cell count
Beschrijving

LaboratoryProcedureLeukocyteResultUnspecifiedValue

Datatype

double

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C25294
UMLS 2011AA ObjectClass
C0022885
NCI Thesaurus Property
C12529
UMLS 2011AA Property
C0023516
NCI Thesaurus Property
C20200
UMLS 2011AA Property
C1274040
NCI Thesaurus ValueDomain
C38046
UMLS 2011AA ValueDomain
C0205370
NCI Thesaurus ValueDomain
C25712
UMLS 2011AA ValueDomain
C1522609
Percent lymphocyte of CD45+ cells
Beschrijving

PercentlymphocyteofCD45+cells

Datatype

text

CD4
Beschrijving

CD4

Datatype

text

CD8
Beschrijving

CD8

Datatype

text

CD56+/CD16+/CD3-
Beschrijving

CD56+/CD16+/CD3-

Datatype

text

CD5+
Beschrijving

CD5+

Datatype

text

CD19+ B cells
Beschrijving

CD19+Bcells

Datatype

text

CD5+/CD19+ immature B cells
Beschrijving

CD5+/CD19+immatureBcells

Datatype

text

CD14+
Beschrijving

CD14+

Datatype

text

Quantitative Immunoglobulins
Beschrijving

Quantitative Immunoglobulins

Date quantitative immunoglobulins assay was performed
Beschrijving

Datequantitativeimmunoglobulinsassaywasperformed

Datatype

text

Iga
Beschrijving

Iga

Value
Beschrijving

LaboratoryProcedureSerumImmunologicIgAResultUnspecifiedValue

Datatype

double

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C25294
UMLS 2011AA ObjectClass
C0022885
NCI Thesaurus Property
C20200
UMLS 2011AA Property
C1274040
NCI Thesaurus Property
C565
UMLS 2011AA Property
C0020835
NCI Thesaurus Property
C25675
UMLS 2011AA Property
C1519267
NCI Thesaurus ValueDomain
C25712
UMLS 2011AA ValueDomain
C1522609
Lower limit of normal
Beschrijving

LaboratoryProcedureSerumImmunologicIgAResultLowerLimitofNormalValue

Datatype

double

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C25294
UMLS 2011AA ObjectClass
C0022885
NCI Thesaurus Property
C20200
UMLS 2011AA Property
C1274040
NCI Thesaurus Property
C565
UMLS 2011AA Property
C0020835
NCI Thesaurus Property
C25675
UMLS 2011AA Property
C1519267
NCI Thesaurus ValueDomain
C25712
UMLS 2011AA ValueDomain
C1522609
NCI Thesaurus ValueDomain
C25555
UMLS 2011AA ValueDomain
C1518030
Upper limit of normal
Beschrijving

LaboratoryProcedureSerumImmunologicIgAResultUpperLimitofNormalValue

Datatype

double

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C25294
UMLS 2011AA ObjectClass
C0022885
NCI Thesaurus Property
C20200
UMLS 2011AA Property
C1274040
NCI Thesaurus Property
C565
UMLS 2011AA Property
C0020835
NCI Thesaurus Property
C25675
UMLS 2011AA Property
C1519267
NCI Thesaurus ValueDomain
C25712
UMLS 2011AA ValueDomain
C1522609
NCI Thesaurus ValueDomain
C25706
UMLS 2011AA ValueDomain
C1519815
Igg
Beschrijving

Igg

Value
Beschrijving

LaboratoryProcedureSerumImmunologicIgGResultUnspecifiedValue

Datatype

double

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C25294
UMLS 2011AA ObjectClass
C0022885
NCI Thesaurus Property
C20200
UMLS 2011AA Property
C1274040
NCI Thesaurus Property
C568
UMLS 2011AA Property
C0020852
NCI Thesaurus Property
C25675
UMLS 2011AA Property
C1519267
NCI Thesaurus ValueDomain
C25712
UMLS 2011AA ValueDomain
C1522609
Lower limit of normal
Beschrijving

LaboratoryProcedureSerumImmunologicIgGResultLowerLimitofNormalValue

Datatype

double

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C25294
UMLS 2011AA ObjectClass
C0022885
NCI Thesaurus Property
C20200
UMLS 2011AA Property
C1274040
NCI Thesaurus Property
C568
UMLS 2011AA Property
C0020852
NCI Thesaurus Property
C25675
UMLS 2011AA Property
C1519267
NCI Thesaurus ValueDomain
C25712
UMLS 2011AA ValueDomain
C1522609
NCI Thesaurus ValueDomain
C25555
UMLS 2011AA ValueDomain
C1518030
Upper limit of normal
Beschrijving

LaboratoryProcedureSerumImmunologicIgGResultUpperLimitofNormalValue

Datatype

double

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C25294
UMLS 2011AA ObjectClass
C0022885
NCI Thesaurus Property
C20200
UMLS 2011AA Property
C1274040
NCI Thesaurus Property
C568
UMLS 2011AA Property
C0020852
NCI Thesaurus Property
C25675
UMLS 2011AA Property
C1519267
NCI Thesaurus ValueDomain
C25712
UMLS 2011AA ValueDomain
C1522609
NCI Thesaurus ValueDomain
C25706
UMLS 2011AA ValueDomain
C1519815
Igm
Beschrijving

Igm

Value
Beschrijving

LaboratoryProcedureSerumImmunologicIgMResultUnspecifiedValue

Datatype

double

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C25294
UMLS 2011AA ObjectClass
C0022885
NCI Thesaurus Property
C20200
UMLS 2011AA Property
C1274040
NCI Thesaurus Property
C569
UMLS 2011AA Property
C0020861
NCI Thesaurus Property
C25675
UMLS 2011AA Property
C1519267
NCI Thesaurus ValueDomain
C25712
UMLS 2011AA ValueDomain
C1522609
Lower limit of normal
Beschrijving

LaboratoryProcedureSerumImmunologicIgMResultLowerLimitofNormalValue

Datatype

double

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C25294
UMLS 2011AA ObjectClass
C0022885
NCI Thesaurus Property
C20200
UMLS 2011AA Property
C1274040
NCI Thesaurus Property
C569
UMLS 2011AA Property
C0020861
NCI Thesaurus Property
C25675
UMLS 2011AA Property
C1519267
NCI Thesaurus ValueDomain
C25712
UMLS 2011AA ValueDomain
C1522609
NCI Thesaurus ValueDomain
C25555
UMLS 2011AA ValueDomain
C1518030
Upper limit of normal
Beschrijving

LaboratoryProcedureSerumImmunologicIgMResultUpperLimitofNormalValue

Datatype

double

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C25294
UMLS 2011AA ObjectClass
C0022885
NCI Thesaurus Property
C20200
UMLS 2011AA Property
C1274040
NCI Thesaurus Property
C569
UMLS 2011AA Property
C0020861
NCI Thesaurus Property
C25675
UMLS 2011AA Property
C1519267
NCI Thesaurus ValueDomain
C25712
UMLS 2011AA ValueDomain
C1522609
NCI Thesaurus ValueDomain
C25706
UMLS 2011AA ValueDomain
C1519815
Comments
Beschrijving

ResearchCommentsText

Datatype

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25704
UMLS 2011AA ValueDomain
C1527021
NCI Thesaurus ObjectClass
C15319
NCI Thesaurus Property
C25393
UMLS 2011AA Property
C0282411

Similar models

No Instruction available.

Name
Type
Description | Question | Decode (Coded Value)
Datatype
Alias
Item Group
Header Module
HospitalAdmissionOrdinalNumber
Item
Visit number
double
C25337 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0237753 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C16696 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0019994 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25385 (NCI Thesaurus Property)
C0809949 (UMLS 2011AA Property)
Segment
Item
Segment
text
Item Group
Flow Cytometry
TestPerfomedDate
Item
Date flow cytometry was performed
date
C25164 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0011008 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C25294 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0022885 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25482 (NCI Thesaurus Property)
C0348026 (UMLS 2011AA Property)
LaboratoryProcedureLeukocyteResultUnspecifiedValue
Item
White blood cell count
double
C25294 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0022885 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C12529 (NCI Thesaurus Property)
C0023516 (UMLS 2011AA Property)
C20200 (NCI Thesaurus Property)
C1274040 (UMLS 2011AA Property)
C38046 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0205370 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C25712 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1522609 (UMLS 2011AA ValueDomain)
PercentlymphocyteofCD45+cells
Item
Percent lymphocyte of CD45+ cells
text
CD4
Item
CD4
text
CD8
Item
CD8
text
CD56+/CD16+/CD3-
Item
CD56+/CD16+/CD3-
text
CD5+
Item
CD5+
text
CD19+Bcells
Item
CD19+ B cells
text
CD5+/CD19+immatureBcells
Item
CD5+/CD19+ immature B cells
text
CD14+
Item
CD14+
text
Item Group
Quantitative Immunoglobulins
Datequantitativeimmunoglobulinsassaywasperformed
Item
Date quantitative immunoglobulins assay was performed
text
Item Group
Iga
LaboratoryProcedureSerumImmunologicIgAResultUnspecifiedValue
Item
Value
double
C25294 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0022885 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C20200 (NCI Thesaurus Property)
C1274040 (UMLS 2011AA Property)
C565 (NCI Thesaurus Property)
C0020835 (UMLS 2011AA Property)
C25675 (NCI Thesaurus Property)
C1519267 (UMLS 2011AA Property)
C25712 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1522609 (UMLS 2011AA ValueDomain)
LaboratoryProcedureSerumImmunologicIgAResultLowerLimitofNormalValue
Item
Lower limit of normal
double
C25294 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0022885 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C20200 (NCI Thesaurus Property)
C1274040 (UMLS 2011AA Property)
C565 (NCI Thesaurus Property)
C0020835 (UMLS 2011AA Property)
C25675 (NCI Thesaurus Property)
C1519267 (UMLS 2011AA Property)
C25712 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1522609 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C25555 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1518030 (UMLS 2011AA ValueDomain)
LaboratoryProcedureSerumImmunologicIgAResultUpperLimitofNormalValue
Item
Upper limit of normal
double
C25294 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0022885 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C20200 (NCI Thesaurus Property)
C1274040 (UMLS 2011AA Property)
C565 (NCI Thesaurus Property)
C0020835 (UMLS 2011AA Property)
C25675 (NCI Thesaurus Property)
C1519267 (UMLS 2011AA Property)
C25712 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1522609 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C25706 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1519815 (UMLS 2011AA ValueDomain)
Item Group
Igg
LaboratoryProcedureSerumImmunologicIgGResultUnspecifiedValue
Item
Value
double
C25294 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0022885 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C20200 (NCI Thesaurus Property)
C1274040 (UMLS 2011AA Property)
C568 (NCI Thesaurus Property)
C0020852 (UMLS 2011AA Property)
C25675 (NCI Thesaurus Property)
C1519267 (UMLS 2011AA Property)
C25712 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1522609 (UMLS 2011AA ValueDomain)
LaboratoryProcedureSerumImmunologicIgGResultLowerLimitofNormalValue
Item
Lower limit of normal
double
C25294 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0022885 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C20200 (NCI Thesaurus Property)
C1274040 (UMLS 2011AA Property)
C568 (NCI Thesaurus Property)
C0020852 (UMLS 2011AA Property)
C25675 (NCI Thesaurus Property)
C1519267 (UMLS 2011AA Property)
C25712 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1522609 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C25555 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1518030 (UMLS 2011AA ValueDomain)
LaboratoryProcedureSerumImmunologicIgGResultUpperLimitofNormalValue
Item
Upper limit of normal
double
C25294 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0022885 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C20200 (NCI Thesaurus Property)
C1274040 (UMLS 2011AA Property)
C568 (NCI Thesaurus Property)
C0020852 (UMLS 2011AA Property)
C25675 (NCI Thesaurus Property)
C1519267 (UMLS 2011AA Property)
C25712 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1522609 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C25706 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1519815 (UMLS 2011AA ValueDomain)
Item Group
Igm
LaboratoryProcedureSerumImmunologicIgMResultUnspecifiedValue
Item
Value
double
C25294 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0022885 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C20200 (NCI Thesaurus Property)
C1274040 (UMLS 2011AA Property)
C569 (NCI Thesaurus Property)
C0020861 (UMLS 2011AA Property)
C25675 (NCI Thesaurus Property)
C1519267 (UMLS 2011AA Property)
C25712 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1522609 (UMLS 2011AA ValueDomain)
LaboratoryProcedureSerumImmunologicIgMResultLowerLimitofNormalValue
Item
Lower limit of normal
double
C25294 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0022885 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C20200 (NCI Thesaurus Property)
C1274040 (UMLS 2011AA Property)
C569 (NCI Thesaurus Property)
C0020861 (UMLS 2011AA Property)
C25675 (NCI Thesaurus Property)
C1519267 (UMLS 2011AA Property)
C25712 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1522609 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C25555 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1518030 (UMLS 2011AA ValueDomain)
LaboratoryProcedureSerumImmunologicIgMResultUpperLimitofNormalValue
Item
Upper limit of normal
double
C25294 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0022885 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C20200 (NCI Thesaurus Property)
C1274040 (UMLS 2011AA Property)
C569 (NCI Thesaurus Property)
C0020861 (UMLS 2011AA Property)
C25675 (NCI Thesaurus Property)
C1519267 (UMLS 2011AA Property)
C25712 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1522609 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C25706 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1519815 (UMLS 2011AA ValueDomain)
ResearchCommentsText
Item
Comments
text
C25704 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1527021 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C15319 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C25393 (NCI Thesaurus Property)
C0282411 (UMLS 2011AA Property)

Gebruik dit formulier voor feedback, vragen en verbeteringsvoorstellen.

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Do you need help on how to use the search function? Please watch the corresponding tutorial video for more details and learn how to use the search function most efficiently.

Watch Tutorial