Nyckelord
Visa mer Nyckelord
Innehållsförteckning
  1. 1. Klinisk studie
  2. 2. Rutindokumentation
  3. 3. Register- och kohortstudier
  4. 4. Kvalitetssäkring
  5. 5. Datastandard
  6. 6. Frågeformulär för patienter
  7. 7. Medicinsk specialitet
Valda datamodeller

Du måste vara inloggad för att välja flera datamodeller, ladda ner dem eller analysera dem.

- 2016-07-15 - 1 Formulär, 12 Item-grupper, 173 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: Medical History , Finding, Clinical presentation, Initial therapy, Lab , Psychiatrics, Epicrisis, Consultation, Clinical course, Mobilization and social service, Patient education and discharge, Procedere
- 2014-08-11 - 1 Formulär, 2 Item-grupper, 9 Dataelement, 2 Språk
Item-grupper: Inclusion Criteria, Exclusion Criteria
- 2013-05-07 - 1 Formulär, 2 Item-grupper, 12 Dataelement, 2 Språk
Item-grupper: Unfallgeschehen, Straßenverkehr
- 2018-06-20 - 1 Formulär, 1 Item-grupp, 5 Dataelement, 2 Språk
Item-grupp: Subject Characteristics
- 2018-06-20 - 1 Formulär, 3 Item-grupper, 20 Dataelement, 2 Språk
Item-grupper: Substance use – Cigarettes, Substance use – Cigars, Substance use – Alcohol
- 2018-06-20 - 1 Formulär, 1 Item-grupp, 9 Dataelement, 2 Språk
Item-grupp: Demographics
- 2013-02-07 - 1 Formulär, 72 Item-grupper, 263 Dataelement, 2 Språk
Item-grupper: Notfalldatensatz, Zusätzliche_Information, Diagnose_1, Identifier_Codiersystem_Diagnose_1, Diagnose_2, Identifier_Codiersystem_Diagnose_2, Diagnose_3, Identifier_Codiersystem_Diagnose_3, Diagnose_4, Identifier_Codiersystem_Diagnose_4, Diagnose_5, Identifier_Codiersystem_Diagnose_5, Diagnose_6, Identifier_Codiersystem_Diagnose_6, Diagnose_7, Identifier_Codiersystem_Diagnose_7, Diagnose_8, Identifier_Codiersystem_Diagnose_8, Diagnose_9, Identifier_Codiersystem_Diagnose_9, Diagnose_10, Identifier_Codiersystem_Diagnose_10, Diagnose_11, Identifier_Codiersystem_Diagnose_11, Diagnose_12, Identifier_Codiersystem_Diagnose_12, Diagnose_13, Identifier_Codiersystem_Diagnose_13, Diagnose_14, Identifier_Codiersystem_Diagnose_14, Diagnose_15, Identifier_Codiersystem_Diagnose_15, Diagnose_16, Identifier_Codiersystem_Diagnose_16, Diagnose_17, Identifier_Codiersystem_Diagnose_17, Diagnose_18, Identifier_Codiersystem_Diagnose_18, Diagnose_19, Identifier_Codiersystem_Diagnose_19, Diagnose_20, Identifier_Codiersystem_Diagnose_20, Allergie_Unverträglichkeiten_1, Allergie_Unverträglichkeiten_2, Allergie_Unverträglichkeiten_3, Allergie_Unverträglichkeiten_4, Allergie_Unverträglichkeiten_5, Allergie_Unverträglichkeiten_6, Allergie_Unverträglichkeiten_7, Allergie_Unverträglichkeiten_8, Allergie_Unverträglichkeiten_9, Allergie_Unverträglichkeiten_10, Behandelnder_Arzt_Institution_1, Behandelnder_Arzt_Institution_2, Behandelnder_Arzt_Institution_3, Einverständniserklärung_Arzt, Zu_benachrichtigende_Person_Institution_1, Zu_benachrichtigende_Person_Institution_2, Zu_benachrichtigende_Person_Institution_3, Versicherter, Besondere_Hinweise, Schwangerschaft, Implantate_1, Implantate_2, Implantate_3, Implantate_4, Implantate_5, Implantate_6, Implantate_7, Implantate_8, Implantate_9, Implantate_10