Nyckelord
Visa mer Nyckelord
Innehållsförteckning
  1. 1. Klinisk studie
  2. 2. Rutindokumentation
  3. 3. Register- och kohortstudier
  4. 4. Kvalitetssäkring
  5. 5. Datastandard
  6. 6. Frågeformulär för patienter
  7. 7. Medicinsk specialitet
Valda datamodeller

Du måste vara inloggad för att välja flera datamodeller, ladda ner dem eller analysera dem.

- 2016-08-05 - 1 Formulär, 29 Item-grupper, 267 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: Medical History (PGID 272) , Diseases, conditions , Treatment, Indication for treatment, Treatment target, Involved sites, Risk Factors, APACHE Score, Immunosuppressants, Types of isolation, Other Antifungals BEFORE initiation, Other Antifungals AFTER initiation, Temperature, Diagnostic procedures, Sites of Mycosis, CT finding, Sites of Mycosis, MRT finding, Sites of Mycosis, Sonography finding, Sites of Mycosis, Fundoscopy finding, Sites of Mycosis, microbiological culture finding, Sites of Mycosis, Tissue specimen finding, Method of biopsy, Micafungin Treatment (PGID 280), CYP450 inductors DURING treatment, Breakthrough Infections (PGID 281), Adverse Events, Laboratory Parameters (PGID 283) , Outcome Micafungin (PGID 284) , Other Antifungal, Outcome Final Antifungal Treatment (PGID 286), Follow Up (PGID 287)
- 2016-07-15 - 1 Formulär, 12 Item-grupper, 173 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: Medical History , Finding, Clinical presentation, Initial therapy, Lab , Psychiatrics, Epicrisis, Consultation, Clinical course, Mobilization and social service, Patient education and discharge, Procedere
- 2014-08-11 - 1 Formulär, 2 Item-grupper, 9 Dataelement, 2 Språk
Item-grupper: Inclusion Criteria, Exclusion Criteria
- 2018-06-20 - 1 Formulär, 1 Item-grupp, 5 Dataelement, 2 Språk
Item-grupp: Subject Characteristics
- 2018-06-20 - 1 Formulär, 3 Item-grupper, 20 Dataelement, 2 Språk
Item-grupper: Substance use – Cigarettes, Substance use – Cigars, Substance use – Alcohol
- 2018-06-20 - 1 Formulär, 1 Item-grupp, 9 Dataelement, 2 Språk
Item-grupp: Demographics
- 2013-05-07 - 1 Formulär, 2 Item-grupper, 12 Dataelement, 2 Språk
Item-grupper: Unfallgeschehen, Straßenverkehr
- 2013-02-07 - 1 Formulär, 72 Item-grupper, 263 Dataelement, 2 Språk
Item-grupper: Notfalldatensatz, Zusätzliche_Information, Diagnose_1, Identifier_Codiersystem_Diagnose_1, Diagnose_2, Identifier_Codiersystem_Diagnose_2, Diagnose_3, Identifier_Codiersystem_Diagnose_3, Diagnose_4, Identifier_Codiersystem_Diagnose_4, Diagnose_5, Identifier_Codiersystem_Diagnose_5, Diagnose_6, Identifier_Codiersystem_Diagnose_6, Diagnose_7, Identifier_Codiersystem_Diagnose_7, Diagnose_8, Identifier_Codiersystem_Diagnose_8, Diagnose_9, Identifier_Codiersystem_Diagnose_9, Diagnose_10, Identifier_Codiersystem_Diagnose_10, Diagnose_11, Identifier_Codiersystem_Diagnose_11, Diagnose_12, Identifier_Codiersystem_Diagnose_12, Diagnose_13, Identifier_Codiersystem_Diagnose_13, Diagnose_14, Identifier_Codiersystem_Diagnose_14, Diagnose_15, Identifier_Codiersystem_Diagnose_15, Diagnose_16, Identifier_Codiersystem_Diagnose_16, Diagnose_17, Identifier_Codiersystem_Diagnose_17, Diagnose_18, Identifier_Codiersystem_Diagnose_18, Diagnose_19, Identifier_Codiersystem_Diagnose_19, Diagnose_20, Identifier_Codiersystem_Diagnose_20, Allergie_Unverträglichkeiten_1, Allergie_Unverträglichkeiten_2, Allergie_Unverträglichkeiten_3, Allergie_Unverträglichkeiten_4, Allergie_Unverträglichkeiten_5, Allergie_Unverträglichkeiten_6, Allergie_Unverträglichkeiten_7, Allergie_Unverträglichkeiten_8, Allergie_Unverträglichkeiten_9, Allergie_Unverträglichkeiten_10, Behandelnder_Arzt_Institution_1, Behandelnder_Arzt_Institution_2, Behandelnder_Arzt_Institution_3, Einverständniserklärung_Arzt, Zu_benachrichtigende_Person_Institution_1, Zu_benachrichtigende_Person_Institution_2, Zu_benachrichtigende_Person_Institution_3, Versicherter, Besondere_Hinweise, Schwangerschaft, Implantate_1, Implantate_2, Implantate_3, Implantate_4, Implantate_5, Implantate_6, Implantate_7, Implantate_8, Implantate_9, Implantate_10