Nyckelord
Visa mer Nyckelord
Innehållsförteckning
  1. 1. Klinisk studie
  2. 2. Rutindokumentation
  3. 3. Register- och kohortstudier
  4. 4. Kvalitetssäkring
  5. 5. Datastandard
  6. 6. Frågeformulär för patienter
  7. 7. Medicinsk specialitet
Valda datamodeller

Du måste vara inloggad för att välja flera datamodeller, ladda ner dem eller analysera dem.

- 2017-05-09 - 6 Formulär, 7 Item-grupper, 34 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: Interhospitaltransport, Besatzung waehrend des Transports, Qaulifikationen des Transportarztes?, Qualifikationen erster Rettungsassistent, Kommunikation und Dauer, Komplikationen waehrend des Transports, Wenn Transportmitelverzoegerung = ja, was war der Grund fuer die Verzoegerun

Externe Klinik

7 Item-grupper, 96 Dataelement23

Studienzentrum

4 Item-grupper, 44 Dataelement23

Verlegung vom Studienzentrum

1 Item-grupp, 18 Dataelement23

Demographische Daten

1 Item-grupp, 11 Dataelement23
- 2017-02-10 - 1 Formulär, 13 Item-grupper, 122 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: Demographics, Diagnoses and Procedures, Vital Signs, Laboratory, Generic Laboratory Data, Medication, Adverse Events, Medical History, Clinical Findings, ECG, Patient Reported Outcome, Substance Use, Study Participation Status
- 2018-06-20 - 1 Formulär, 4 Item-grupper, 13 Dataelement, 3 Språk
Item-grupper: General information, High Blood Pressure, Appendectomy, Other
- 2016-07-09 - 1 Formulär, 20 Item-grupper, 313 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: Medical History, Befund, Clinical presentation, General therapy, Lab, Diagnostics, Cor, Hematology, Gastrointestinal system, Diabetes, Kidney, CNS, Lung, Psychiatrics, Epicrisis, Consultation, Clinical course, Mobilization and social service, Patient education and discharge, Procedere