Nyckelord
Myelomas, Multiple ×
Innehållsförteckning
  1. 1. Klinisk studie
  2. 2. Rutindokumentation
  3. 3. Register- och kohortstudier
  4. 4. Kvalitetssäkring
  5. 5. Datastandard
  6. 6. Frågeformulär för patienter
  7. 7. Medicinsk specialitet
Valda datamodeller

Du måste vara inloggad för att välja flera datamodeller, ladda ner dem eller analysera dem.

- 2019-03-10 - 1 Formulär, 23 Item-grupper, 109 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: Administrative, Visit Date, Was a physical examination performed?, Physical Examination, Vital Signs, 12-Lead ECG, ECG Result, ECG Findings, Hematology, Hematology , Clinical Chemistry, Coagulation and Electrolytes, Clinical Chemistry, Coagulation and Electrolytes , Urinalysis dipstick results, Urinalysis microscopy results, Urinalysis microscopy results , Serum beta-hCG Pregnancy Test, Radiographic Assessment, Radiographic Assessment , Disease Marker Assessment , Disease Marker Assessment , Disease Response, Study Treatment Compliance (Return) , New Adverse Events and Concomitant Treatment