Nyckelord
Onkologie, medizinische ×
Visa mer Nyckelord
Innehållsförteckning
  1. 1. Klinisk studie
  2. 2. Rutindokumentation
  3. 3. Register- och kohortstudier
  4. 4. Kvalitetssäkring
  5. 5. Datastandard
  6. 6. Frågeformulär för patienter
  7. 7. Medicinsk specialitet
Valda datamodeller

Du måste vara inloggad för att välja flera datamodeller, ladda ner dem eller analysera dem.

- 2019-05-31 - 1 Formulär, 8 Item-grupper, 74 Dataelement, 2 Språk
Item-grupper: Pregnancy, Childbirth, Postpartum development, Kindergarten / school, Puberty stage, Other information, Physical examination basic information, Physical examination (further information)