Nyckelord
Pharmacotherapy ×
Visa mer Nyckelord
Innehållsförteckning
  1. 1. Klinisk studie
  2. 2. Rutindokumentation
  3. 3. Register- och kohortstudier
  4. 4. Kvalitetssäkring
  5. 5. Datastandard
  6. 6. Frågeformulär för patienter
  7. 7. Medicinsk specialitet
Valda datamodeller

Du måste vara inloggad för att välja flera datamodeller, ladda ner dem eller analysera dem.

- 2018-06-20 - 1 Formulär, 3 Item-grupper, 5 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: General information, Study Treatment – Returned Amount, Study Treatment – Dispensed Amount
- 2018-06-20 - 1 Formulär, 4 Item-grupper, 8 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: Study Treatment – Returned, Study Treatment – Returned Amount, Study Treatment – Dispensed, Study Treatment – Dispensed Amount
- 2018-06-20 - 1 Formulär, 2 Item-grupper, 5 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: General information, Study Treatment
- 2017-12-29 - 1 Formulär, 12 Item-grupper, 40 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: Administrative data, Adverse events, Pre- and concomitant therapy, Vital parameters, Physical Examination, Collection of biological samples_interim visit, Signature for interim visit, Medical history, Intercurrent diseases, Adverse events, Serious adverse events, Pre- and concomitant therapy