Nyckelord
Imaging, Diagnostic ×
Visa mer Nyckelord
Innehållsförteckning
  1. 1. Klinisk studie
  2. 2. Rutindokumentation
  3. 3. Register- och kohortstudier
  4. 4. Kvalitetssäkring
  5. 5. Datastandard
  6. 6. Frågeformulär för patienter
  7. 7. Medicinsk specialitet
Valda datamodeller

Du måste vara inloggad för att välja flera datamodeller, ladda ner dem eller analysera dem.

- 2019-10-05 - 1 Formulär, 12 Item-grupper, 62 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: Administrative data, Liver imaging, Method of imaging test, Image quality, Liver size, Liver texture, Diffuse and/or geographic fatty infiltrate of liver, Ascites, Focal Hepatic Lesions, Gallstones or gallbladder lesions, Biliary ductal lesions, Portal/Hepatic vein abnormalities
- 2019-07-24 - 1 Formulär, 6 Item-grupper, 63 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: Administrative Data, Liver imaging - General, Focal Hepatic Lesions, Gallstones or gallbladder lesions, Biliary ductal lesions, Portal/Hepatic vein abnormalities