Nyckelord
Depressive Störung ×
Innehållsförteckning
  1. 1. Klinisk studie
  2. 2. Rutindokumentation
  3. 3. Register- och kohortstudier
  4. 4. Kvalitetssäkring
  5. 5. Datastandard
  6. 6. Frågeformulär för patienter
  7. 7. Medicinsk specialitet
Valda datamodeller

Du måste vara inloggad för att välja flera datamodeller, ladda ner dem eller analysera dem.

- 2019-12-08 - 1 Formulär, 13 Item-grupper, 42 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: Administrative documentation, Serious Adverse Event, Serious Adverse Event, Seriousness of Adverse Event, Serious Adverse Event, Demography, Serious Adverse Event, Relationships, Experimental drug, Serious Adverse Event, Etiology aspects, Serious Adverse Event, Disease, Serious Adverse Event, Risk factors, Serious Adverse Event, Concomitant Agent, Serious Adverse Event, Experimental drug, Details, Serious Adverse Event, Diagnostic Procedure, Serious Adverse Event, Comment, Serious Adverse Event, Investigator Signature