Nyckelord
Demographers ×
Visa mer Nyckelord
Innehållsförteckning
  1. 1. Klinisk studie
  2. 2. Rutindokumentation
  3. 3. Register- och kohortstudier
  4. 4. Kvalitetssäkring
  5. 5. Datastandard
  6. 6. Frågeformulär för patienter
  7. 7. Medicinsk specialitet
Valda datamodeller

Du måste vara inloggad för att välja flera datamodeller, ladda ner dem eller analysera dem.

- 2018-04-21 - 1 Formulär, 14 Item-grupper, 133 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: Adverse Events, Concomitant Medication, Demographics, Disease Characteristics, Disposition, ECG, Laboratory, Laboratory Data, Medical History, Patient Reported Outcome, Substance Use, Surgery, Tumor Response, Vital Signs
- 2018-06-20 - 1 Formulär, 1 Item-grupp, 5 Dataelement, 2 Språk
Item-grupp: Subject Characteristics
- 2018-06-20 - 1 Formulär, 1 Item-grupp, 9 Dataelement, 2 Språk
Item-grupp: Demographics
- 2018-06-20 - 1 Formulär, 16 Item-grupper, 95 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: LAB Information, CBC LAB Results – Leukocytes, CBC LAB Results – Neutrophils, CBC LAB Results – Lymphocytes, CBC LAB Results – Monocytes, CBC LAB Results – Eosinophils, CBC LAB Results – Basophils, CBC LAB Results – Erythrocytes, CBC LAB Results – Hemoglobin, CBC LAB Results – Hematocrit, CBC LAB Results - Platelet Count, CBC LAB Results - Ery. Mean Corpuscular Volume, CBC LAB Results - Mean Platelet Volume, CBC LAB Results - Ery. Mean Corpuscular Hemoglobin, CBC LAB Results - Ery. Mean Corpuscular HB Concentration, CBC LAB Results - Erythrocytes Distribution Width
- 2019-06-06 - 1 Formulär, 8 Item-grupper, 12 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: Administrative data, Demographics, Body weight, Temperature, Residence, Bednet usage, Indoor residual spraying, Blood film for prevalence of parasitemia