Nyckelord
Insuffisance coronarienne ×
Visa mer Nyckelord
Innehållsförteckning
  1. 1. Klinisk studie
  2. 2. Rutindokumentation
  3. 3. Register- och kohortstudier
  4. 4. Kvalitetssäkring
  5. 5. Datastandard
  6. 6. Frågeformulär för patienter
  7. 7. Medicinsk specialitet
Valda datamodeller

Du måste vara inloggad för att välja flera datamodeller, ladda ner dem eller analysera dem.

- 2019-01-15 - 1 Formulär, 2 Item-grupper, 10 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: Inclusion Criteria, Exclusion Criteria
- 2019-01-04 - 1 Formulär, 15 Item-grupper, 86 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: Administrative data, Hospitalization for Heart Failure, Clinical Symptoms of Heart Failure, Investigative Evidence of Structural or Functional Heart Disease, Chest X-Ray, Echocardiography, Left ventricular systolic dysfunction / impairment, Significant valvular heart disease, BNP (B-type natriuretic peptide) or NT-proBNP (N-terminal proBNP), Peak BNP/NT-proBNP value + the laboratory upper reference limit, BNP, NT-proBNP, Other Investigations, Treatment, Description of Event