Nyckelord
Electrocardiogram (ECG) ×
Visa mer Nyckelord
Innehållsförteckning
  1. 1. Klinisk studie
  2. 2. Rutindokumentation
  3. 3. Register- och kohortstudier
  4. 4. Kvalitetssäkring
  5. 5. Datastandard
  6. 6. Frågeformulär för patienter
  7. 7. Medicinsk specialitet
Valda datamodeller

Du måste vara inloggad för att välja flera datamodeller, ladda ner dem eller analysera dem.

- 2017-11-14 - 1 Formulär, 10 Item-grupper, 71 Dataelement, 2 Språk
Item-grupper: Physical Examination / Medical History taking, Signs and Symptoms of heart failure, Cardiovascular Diseases, Comorbidities, Current medication, Cardiovascular interventions, Implantation of a cardiac device, Hematology, ECG, Baseline visit
- 2019-08-14 - 1 Formulär, 12 Item-grupper, 46 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: Date of Visit/ Assessment , Randomisation, 12-Lead ECG, 12-Lead ECG Abnormalities, Vital Signs, Investigational Product, Treatment Confirmation, Electronically Transferred Lab Data , Pharmacokinetics Blood Pre-36h (Lamotrigine) - Dosing Date and Time, Pharmacokinetics Blood Pre-36h (Lamotrigine), Pharmacokinetics Blood 48h - 144h (Lamotrigine) - Dosing Date and Time, Pharmacokinetics Blood 48h - 144h (Lamotrigine)