Nyckelord
Concomitant Medication ×
Visa mer Nyckelord
Innehållsförteckning
  1. 1. Klinisk studie
  2. 2. Rutindokumentation
  3. 3. Register- och kohortstudier
  4. 4. Kvalitetssäkring
  5. 5. Datastandard
  6. 6. Frågeformulär för patienter
  7. 7. Medicinsk specialitet
Valda datamodeller

Du måste vara inloggad för att välja flera datamodeller, ladda ner dem eller analysera dem.

- 2018-04-21 - 1 Formulär, 14 Item-grupper, 133 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: Adverse Events, Concomitant Medication, Demographics, Disease Characteristics, Disposition, ECG, Laboratory, Laboratory Data, Medical History, Patient Reported Outcome, Substance Use, Surgery, Tumor Response, Vital Signs
- 2019-09-23 - 1 Formulär, 18 Item-grupper, 67 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: Administrative , Haematology , Clinical Chemistry , Plasma Concentrations of AEDs , Adverse Experiences and Concomitant Medication, Admission Criteria, Randomisation, Compliance Record, Adverse Experiences, Adverse Experiences, Concomitant AED Medication, Concomitant AED Medication , Emergency AED Therapy used irregularly as required, Emergency AED Therapy used irregularly as required, Concomitant Medication other than AEDs, Concomitant Medication other than AEDs , Seizure Record, Atypical Absence Seizures (1 Hour Count)