Nyckelord
Registration ×
Visa mer Nyckelord
Innehållsförteckning
  1. 1. Klinisk studie
  2. 2. Rutindokumentation
  3. 3. Register- och kohortstudier
  4. 4. Kvalitetssäkring
  5. 5. Datastandard
  6. 6. Frågeformulär för patienter
  7. 7. Medicinsk specialitet
Valda datamodeller

Du måste vara inloggad för att välja flera datamodeller, ladda ner dem eller analysera dem.

- 2017-10-18 - 9 Formulär, 6 Item-grupper, 29 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: Visit details, Treatment history, Treatment history, Treatment with Iron Chelators, Treatment with Iron Chelators, Transfusion

General medical history

1 Item-grupp, 5 Dataelement31

Patient registration

1 Item-grupp, 12 Dataelement31

Eligibility

1 Item-grupp, 5 Dataelement31

Bone marrow assessment

3 Item-grupper, 13 Dataelement31
- 2017-08-21 - 1 Formulär, 3 Item-grupper, 30 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: Patient Consent For Specimen Use, Stratification Factors, CCRR MODULE Registration Form