Nyckelord
D20.215.894 ×
Visa mer Nyckelord
Innehållsförteckning
  1. 1. Klinisk studie
  2. 2. Rutindokumentation
  3. 3. Register- och kohortstudier
  4. 4. Kvalitetssäkring
  5. 5. Datastandard
  6. 6. Frågeformulär för patienter
  7. 7. Medicinsk specialitet
Valda datamodeller

Du måste vara inloggad för att välja flera datamodeller, ladda ner dem eller analysera dem.

- 2019-02-28 - 1 Formulär, 12 Item-grupper, 48 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: Administrative data, CHECK FOR STUDY CONTINUATION, LABORATORY TESTS (GROUPS DTPW-HBV Kft + Hiberix™), LABORATORY TESTS (OTHERS GROUPS), CONCOMITANT VACCINATION, MEDICATION, NON-SERIOUS ADVERSE EVENTS, STUDY CONCLUSION, OCCURRENCE OF SERIOUS ADVERSE EVENT, ELIMINATION CRITERIA, WITHDRAWAL FROM STUDY, INVESTIGATOR'S SIGNATURE
- 2019-02-28 - 1 Formulär, 14 Item-grupper, 166 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: Administrative data, CHECK FOR STUDY CONTINUATION, VACCINE ADMINISTRATION, VACCINE ADMINISTRATION 2, VACCINE ADMINISTRATION 3, VACCINE NON-ADMINISTRATION, ADVERSE EVENTS, SOLICITED ADVERSE EVENTS – LOCAL SYMPTOMS, LOCAL SYMPTOMS, SOLICITED ADVERSE EVENTS – LOCAL SYMPTOMS (vaccine specific), DTPw-HBV Kft. vaccine, Hiberix™ vaccine, SOLICITED ADVERSE EVENTS – GENERAL SYMPTOMS, GENERAL SYMPTOMS
- 2019-02-28 - 1 Formulär, 14 Item-grupper, 166 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: Administrative data, CHECK FOR STUDY CONTINUATION, VACCINE ADMINISTRATION, VACCINE ADMINISTRATION 2, VACCINE ADMINISTRATION 3, VACCINE NON-ADMINISTRATION, ADVERSE EVENTS, SOLICITED ADVERSE EVENTS – LOCAL SYMPTOMS, LOCAL SYMPTOMS, SOLICITED ADVERSE EVENTS – LOCAL SYMPTOMS (vaccine specific), DTPw-HBV Kft. vaccine, Hiberix™ vaccine, SOLICITED ADVERSE EVENTS – GENERAL SYMPTOMS, GENERAL SYMPTOMS
- 2019-02-28 - 1 Formulär, 17 Item-grupper, 203 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: Administrative data, CHECK FOR STUDY CONTINUATION, GENERAL MEDICAL HISTORY, PHYSICAL EXAMINATION, LABORATORY TESTS, VACCINE ADMINISTRATION, VACCINE ADMINISTRATION 2, VACCINE ADMINISTRATION 3, VACCINE NON-ADMINISTRATION, ADVERSE EVENTS, SOLICITED ADVERSE EVENTS – LOCAL SYMPTOMS, LOCAL SYMPTOMS, SOLICITED ADVERSE EVENTS – LOCAL SYMPTOMS (vaccine specific), DTPw-HBV Kft. vaccine, Hiberix™ vaccine, SOLICITED ADVERSE EVENTS – GENERAL SYMPTOMS, GENERAL SYMPTOMS
- 2019-02-28 - 1 Formulär, 10 Item-grupper, 51 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: ELIMINATION CRITERIA DURING THE STUDY, CONTRAINDICATIONS TO SUBSEQUENT VACCINATION, PRECAUTIONS, INFORMED CONSENT, DEMOGRAPHICS, ELIGIBILITY CHECK, INCLUSION CRITERIA, EXCLUSION CRITERIA, RANDOMISATION / TREATMENT ALLOCATION, GROUP HBV AT BIRTH
- 2019-02-28 - 1 Formulär, 17 Item-grupper, 199 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: Administrative data, CHECK FOR STUDY CONTINUATION, GENERAL MEDICAL HISTORY, PHYSICAL EXAMINATION, LABORATORY TESTS, VACCINE ADMINISTRATION, VACCINE ADMINISTRATION 2, VACCINE ADMINISTRATION 3, VACCINE NON-ADMINISTRATION, ADVERSE EVENTS, SOLICITED ADVERSE EVENTS – LOCAL SYMPTOMS, LOCAL SYMPTOMS, SOLICITED ADVERSE EVENTS – LOCAL SYMPTOMS (vaccine specific), DTPw-HBV Kft. vaccine, Hiberix™ vaccine, SOLICITED ADVERSE EVENTS – GENERAL SYMPTOMS, GENERAL SYMPTOMS
- 2019-02-28 - 1 Formulär, 17 Item-grupper, 199 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: Administrative data, CHECK FOR STUDY CONTINUATION, GENERAL MEDICAL HISTORY, PHYSICAL EXAMINATION, LABORATORY TESTS, VACCINE ADMINISTRATION, VACCINE ADMINISTRATION 2, VACCINE ADMINISTRATION 3, VACCINE NON-ADMINISTRATION, ADVERSE EVENTS, SOLICITED ADVERSE EVENTS – LOCAL SYMPTOMS, LOCAL SYMPTOMS, SOLICITED ADVERSE EVENTS – LOCAL SYMPTOMS (vaccine specific), DTPw-HBV Kft. vaccine, Hiberix™ vaccine, SOLICITED ADVERSE EVENTS – GENERAL SYMPTOMS, GENERAL SYMPTOMS