Nyckelord
Signes et symptômes ×
Visa mer Nyckelord
Innehållsförteckning
  1. 1. Klinisk studie
  2. 2. Rutindokumentation
  3. 3. Register- och kohortstudier
  4. 4. Kvalitetssäkring
  5. 5. Datastandard
  6. 6. Frågeformulär för patienter
  7. 7. Medicinsk specialitet
Valda datamodeller

Du måste vara inloggad för att välja flera datamodeller, ladda ner dem eller analysera dem.

- 2019-03-29 - 1 Formulär, 8 Item-grupper, 50 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: Administrative data, Local symptoms, Other local symptoms, Medication, General Symptoms, Other general symptoms, Adverse event - symptoms, Adverse event - Medication
- 2019-03-29 - 1 Formulär, 4 Item-grupper, 23 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: Administrative data, Solicited adverse events - local symptoms, Solicited adverse events - general symptoms, Unsolicited Adverse events
- 2019-03-15 - 1 Formulär, 10 Item-grupper, 27 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: Administration, Demographics, Eligibility, General Medical History / Physical Examination, Medical Condition, Laboratory Tests, Baseline Temperature, Baseline Assessment - General Symptoms, General Symptoms Observed Just Before Injection, General Symptoms Observed Just Before Injection
- 2019-03-15 - 1 Formulär, 12 Item-grupper, 57 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: Administrative, Laboratory Tests, Baseline Temperature, Baseline Assessment- General Symptoms, General Symptoms Observed Just Before Injection, General Symptoms Observed Just Before Injection , Vaccine Administration, Solicited Adverse Experiences - Local Symptoms, Local Symptoms, Solicited Adverse Experiences - General Symptoms, General Symptoms - Only for children from 1 to 5 years old, General Symptoms - Only for children from 6 to 11 years old