Nyckelord
Schizofrene stoornissen ×
Innehållsförteckning
  1. 1. Klinisk studie
  2. 2. Rutindokumentation
  3. 3. Register- och kohortstudier
  4. 4. Kvalitetssäkring
  5. 5. Datastandard
  6. 6. Frågeformulär för patienter
  7. 7. Medicinsk specialitet
Valda datamodeller

Du måste vara inloggad för att välja flera datamodeller, ladda ner dem eller analysera dem.

- 2019-12-18 - 1 Formulär, 18 Item-grupper, 81 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: Administrative documentation, Allen test, Vital signs, Pulmonary function tests, 12 lead ECG, Holter Electrocardiography, Positron-Emission Tomography, Pre-dose, Pharmacokinetic aspects - Blood, Randomization, Numbers, Therapeutic procedure, Confirmation, Experimental drug, Positron-Emission Tomography, Post-dose, Physical Examination, Post-dose, Vital signs, Post-dose, Laboratory Procedures, Post-dose, Hematology finding, Laboratory Procedures, Post-dose, Chemistry, Clinical, Urinalysis, Post-dose, Laboratory Procedures, Post-dose, Renal function
- 2019-12-18 - 1 Formulär, 13 Item-grupper, 44 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: Administrative documentation, Serious Adverse Event, Serious Adverse Event, Seriousness of Adverse Event, Serious Adverse Event, Demography, Serious Adverse Event, Relationships, Experimental drug, Serious Adverse Event, Etiology aspects, Serious Adverse Event, Disease, Serious Adverse Event, Risk factors, Serious Adverse Event, Concomitant Agent, Serious Adverse Event, Experimental drug, Details, Serious Adverse Event, Diagnostic Procedure, Serious Adverse Event, Comment, Serious Adverse Event, Investigator Signature