Nyckelord
Psychiatres ×
Visa mer Nyckelord
Innehållsförteckning
  1. 1. Klinisk studie
  2. 2. Rutindokumentation
  3. 3. Register- och kohortstudier
  4. 4. Kvalitetssäkring
  5. 5. Datastandard
  6. 6. Frågeformulär för patienter
  7. 7. Medicinsk specialitet
Valda datamodeller

Du måste vara inloggad för att välja flera datamodeller, ladda ner dem eller analysera dem.

- 2019-08-04 - 1 Formulär, 31 Item-grupper, 176 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: Date of Visit, Investigational Product, 12-Lead ECG Dosing date/time, 12-Lead ECG - Predose, 12-Lead ECG - 1 Hour, 12-Lead ECG - 2 Hour , 12-Lead ECG - 3 Hour, 12-Lead ECG - 5 Hour , 12-Lead ECG - 8 Hour, 12-Lead ECG - 24 Hour , 12-Lead ECG - 36 Hour, 12-Lead ECG - 48 Hour , 12-Lead ECG - Extra Scheduled Assessments Entry, Vital Signs Predose - Semi-Supine, Vital Signs - Dosing Date and Time, Vital Signs Pre-dose - Standing, Vital Signs 1 Hour - Semi-supine, Vital Signs 1 Hour - Standing , Vital Signs 2 Hour - Semi-supine , Vital Signs 2 Hour - Standing , Vital Signs 5 Hour - Semi-supine, Vital Signs 5 Hour - Standing , Vital Signs 8 Hour - Semi-supine, Vital Signs 8 Hour - Standing , Vital Signs 24 Hour - Semi-supine , Vital Signs 24 Hour - Standing, Vital Signs 36 Hour - Semi-supine, Vital Signs 36 Hour - Standing, Vital Signs 48 Hour - Semi-supine, Vital Signs 48 Hour - Standing , Vital Signs - Extra Scheduled Assessments Entry
- 2019-08-04 - 1 Formulär, 24 Item-grupper, 323 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: Date of Visit, Summary Holter, Summary Holter Abnormalities, Electroniclly Transferred Lab Data - Dosing Date and Time, Electronically Transerred Lab Data - Pre-dose, Electronically Transerred Lab Data - 1 Hour, Electronically Transerred Lab Data - 2 Hour , Electronically Transerred Lab Data - 4 Hour, Electronically Transerred Lab Data - 8 Hour , Electronically Transerred Lab Data - 24 Hour, Electronically Transerred Lab Data - 36 Hour , Electronically Transerred Lab Data - 48 Hour, Electronically Transerred Lab Data - 72 Hour , Pharmacokinetics Blood, Pharmacokinetics Blood - Extra Scheduled Samples Entry , Urinalysis - Dosing Date and Time , Urinalysis Dipstick Details - Pre-Dose, Urinalysis Dipstick Details - 2 Hour Post-Dose, Urinalysis Dipstick Details - 4 Hour Post-Dose , Urinalysis Dipstick Details - 8 Hour Post-Dose , Urinalysis Dipstick Details - 24 Hour Post-Dose , Urinalysis Dipstick Details -36 Hour Post-Dose, Urinalysis Dipstick Details -48 Hour Post-Dose , Urinalysis - Local: Microscopy Details
- 2019-08-04 - 1 Formulär, 18 Item-grupper, 151 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: Logs and Repeats, Logs and Repeats - Adverse event/ Concomitant Medication/ Repeat Assessment Check Questions, Non-serious Adverse Event (AE), Serious Adverse Events (SAE), Serious Adverse Event - Concomitant Medication, Serious Adverse Event - Medical Conditions/ Risk Factors, Serious Adverse Events - Relevant diagnostic results, Serious Adverse Events - Investigational Products, Serious Adverse Events - General narrative comments, Serious Adverse Events - Non clinical, Concomitant Medication, Urinalysis - Local, Electronically Transferred Lab Data, Vital signs - Semi-supine, Vital Signs - Standing, 12-Lead ECG, ECG Abnormalities, Repeat Pharmacokinetics Blood - GSK618334