Nyckelord
Anamnésia ×
Visa mer Nyckelord
Innehållsförteckning
  1. 1. Klinisk studie
  2. 2. Rutindokumentation
  3. 3. Register- och kohortstudier
  4. 4. Kvalitetssäkring
  5. 5. Datastandard
  6. 6. Frågeformulär för patienter
  7. 7. Medicinsk specialitet
Valda datamodeller

Du måste vara inloggad för att välja flera datamodeller, ladda ner dem eller analysera dem.

- 2017-11-14 - 1 Formulär, 10 Item-grupper, 71 Dataelement, 2 Språk
Item-grupper: Physical Examination / Medical History taking, Signs and Symptoms of heart failure, Cardiovascular Diseases, Comorbidities, Current medication, Cardiovascular interventions, Implantation of a cardiac device, Hematology, ECG, Baseline visit
- 2017-06-04 - 1 Formulär, 3 Item-grupper, 33 Dataelement, 2 Språk
Item-grupper: Maternal Family History, Paternal Family History, Siblings Family History
- 2017-02-10 - 1 Formulär, 13 Item-grupper, 122 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: Demographics, Diagnoses and Procedures, Vital Signs, Laboratory, Generic Laboratory Data, Medication, Adverse Events, Medical History, Clinical Findings, ECG, Patient Reported Outcome, Substance Use, Study Participation Status
- 2018-06-20 - 1 Formulär, 4 Item-grupper, 13 Dataelement, 3 Språk
Item-grupper: General information, High Blood Pressure, Appendectomy, Other
- 2014-05-21 - 1 Formulär, 13 Item-grupper, 111 Dataelement, 2 Språk
Item-grupper: GENERAL, EYE, EAR, NOSE, MOUTH, RESPIRATORY, CARDIOVASCULAR, GASTROINTESTINAL, GENITOURINARY, MUSCULOSKELETAL, NEUROLOGIC, PAIN, GERIATRIC