Nyckelord
N05.715.360.775.175.250.350 ×
Visa mer Nyckelord
Innehållsförteckning
 1. 1. Klinisk studie
 2. 2. Rutindokumentation
 3. 3. Register- och kohortstudier
 4. 4. Kvalitetssäkring
 5. 5. Datastandard
 6. 6. Frågeformulär för patienter
 7. 7. Medicinsk specialitet
  1. 7.1. Anestesi
  2. 7.2. Dermatologi
  3. 7.3. HNO
  4. 7.4. Geriatrik
  5. 7.5. Gynekologi och obstetrik
  6. 7.6. Invärtes medicin
   1. Hematologi
   2. Infektionssjukdomar
   3. Kardiologi och angiologi
   4. Pneumologi
   5. Gastroenterologi
   6. Nefrologi
   7. Endokrinologi och ämnesomsättning
   8. Reumatologi
  7. 7.7. Neurologi
  8. 7.8. Oftalmologi
  9. 7.9. Palliativ medicin
  10. 7.10. Patologi och rättsmedicin
  11. 7.11. Pediatrik
  12. 7.12. Psykiatri och psykosomatik
  13. 7.13. Radiologi
  14. 7.14. Kirurgi
   1. Allmänkirurgi och bukkirurgi
   2. Neurokirurgi
   3. Plastikkirurgi
   4. Hjärt- och thoraxkirurgi
   5. Akutkirurgi och ortopedi
   6. Kärlkirurgi
  15. 7.15. Urologi
  16. 7.16. Odontologi samt mun-, käk och ansiktskirurgi
Valda datamodeller

Du måste vara inloggad för att välja flera datamodeller, ladda ner dem eller analysera dem.

- 2017-11-19 - 1 Formulär, 6 Item-grupper, 44 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: medical history, Comorbidity, Medication, Exacerbation of multiple sclerosis, Adverse Events, Follow- up
- 2016-06-27 - 1 Formulär, 7 Item-grupper, 106 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: FOLLOW UP MULTIPLE SCLEROSIS, GRAFT VERSUS HOST DISEASE (GvHD) SINCE LAST REPORT, OTHER COMPLICATIONS SINCE LAST REPORT, ADDITIONAL THERAPIES SINCE LAST FOLLOW UP, FIRST EVIDENCE OF DISEASE WORSENING SINCE LAST HSCT, LAST DISEASE AND PATIENT STATUS, ADDITIONAL NOTES IF APPLICABLE