Nyckelord
D016430 ×
N05.715.360.775.175.250.350 ×
Visa mer Nyckelord
Innehållsförteckning
  1. 1. Klinisk studie
  2. 2. Rutindokumentation
  3. 3. Register- och kohortstudier
  4. 4. Kvalitetssäkring
  5. 5. Datastandard
  6. 6. Frågeformulär för patienter
  7. 7. Medicinsk specialitet
Valda datamodeller

Du måste vara inloggad för att välja flera datamodeller, ladda ner dem eller analysera dem.

- 2019-10-17 - 1 Formulär, 16 Item-grupper, 83 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: Administration, Follow-up studies, Study conclusion, Investigator signature, Tracking Document Safety Follow-Up, Tracking Document Safety Follow-Up , Serious adverse event safety follow-up - Administrative, Serious adverse event safety follow-up, Serious adverse event safety follow-up - Study vaccine information, Serious adverse event safety follow-up - Concomitant medication/ Vaccination that could have contributed to this SAE, Serious adverse event safety follow-up - Relevant intercurrent illness & medical history that could have contributed to this SAE , Serious adverse event safety follow-up - Drug(s) used to treat this SAE , Serious adverse event safety follow-up - Surgical treatment for this SAE , Serious adverse event safety follow-up - Description , Serious adverse event safety follow-up - Comments , Serious adverse event safety follow-up - Investigator signature