Nyckelord
Helsesjekk ×
N05.715.360.775.175.250.350 ×
Innehållsförteckning
  1. 1. Klinisk studie
  2. 2. Rutindokumentation
  3. 3. Register- och kohortstudier
  4. 4. Kvalitetssäkring
  5. 5. Datastandard
  6. 6. Frågeformulär för patienter
  7. 7. Medicinsk specialitet
Valda datamodeller

Du måste vara inloggad för att välja flera datamodeller, ladda ner dem eller analysera dem.

- 2019-01-11 - 1 Formulär, 15 Item-grupper, 94 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: Administrative data, Informed Consent, Demographics, Eligibility Check, Inclusion Criteria, Exclusion Criteria, General Medical History / Physical Examination, Meningococcal Vaccination History, Hib Vaccination History, Pertussis Vaccination History, Disease History, Laboratory Tests - Blood, Medication, Study Conclusion, Investigator's Confirmation