Valda datamodeller

Du måste vara inloggad för att välja flera datamodeller, ladda ner dem eller analysera dem.

- 2021-05-27 - 1 Formulär, 24 Item-grupper, 156 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: Duration of neurological comorbidity,Neurological medication before SARS-CoV-2 infection,Neurological status,Specification of neurological comorbidities,Cerebrovascular disease,Cerebrovascular disease: Medication,Multiple Sclerosis subtype & severity,Multiple Sclerosis: Immunomodulatory medication at Baseline,MS: Immunosuppression discontinuation in context of COVID-19,Recent MS relapse treatment,Neurodegeneration,Cognitive / neuropsychiatric impairment during COVID-19 infection,Visual impairment during COVID-19,Oculomotoric impairment during COVID-19 infection,Paresis during COVID-19 infection,Abnormal muscle reflexes during COVID-19 infection,Sensory deficit during COVID-19 infection,Other neurological findings during COVID-19 infection,Neurological diagnostics; Imaging,Neurological diagnostics: EEG,Neurological diagnostics: Electrophysiology,Neurological diagnostics: Spinal tap,Neurological diagnostics: Spinal tap - pathogens,Is data entry for this section finished?

Använd detta formulär för feedback, frågor och förslag på förbättringar.

Fält markerade med * är obligatoriska.

Do you need help on how to use the search function? Please watch the corresponding tutorial video for more details and learn how to use the search function most efficiently.

Watch Tutorial