Nyckelord
РЕВМАТОЛОГИЯ ×
Innehållsförteckning
  1. 1. Klinisk studie
  2. 2. Rutindokumentation
  3. 3. Register- och kohortstudier
  4. 4. Kvalitetssäkring
  5. 5. Datastandard
  6. 6. Frågeformulär för patienter
  7. 7. Medicinsk specialitet
Valda datamodeller

Du måste vara inloggad för att välja flera datamodeller, ladda ner dem eller analysera dem.

- 2016-06-15 - 1 Formulär, 7 Item-grupper, 71 Dataelement, 1 Språk
Item-grupper: Demographic Information, General treatment, Base therapy, Laboratory findings, Disease activity, Osteomyelitis sites, Primary documentation